پیش بینی آب و هوا در فُرتِن دِ سَنتَ رُسَ

-34° 46.25 S -55° 48.485 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:37:49
0
69 %
7.12 m/s
SE
1025 hPa
scattered clouds
26
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:06
19:32
امروز
+11 °C
6 اوت
0
68 %
7.57 m/s
SE
1026 hPa
broken clouds
78 %
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:06
19:32
فردا
+13 °C
7 اوت
0
57 %
6.44 m/s
ESE
1028 hPa
scattered clouds
38 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+8 °C
07:30
12:48
18:07
19:33
دوشنبه
+12 °C
8 اوت
0
65 %
5.72 m/s
SSE
1030 hPa
sky is clear
8 %
+12 °C
+9 °C
+10 °C
+8 °C
07:29
12:48
18:08
19:33
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
58 %
3.67 m/s
N
1027 hPa
sky is clear
8 %
+13 °C
+12 °C
+13 °C
+6 °C
07:28
12:48
18:08
19:34
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
58 %
6.29 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
10 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+12 °C
07:27
12:48
18:09
19:35
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
67 %
4.11 m/s
N
1020 hPa
broken clouds
66 %
+16 °C
+13 °C
+14 °C
+8 °C
07:26
12:48
18:10
19:35
جمعه
+17 °C
12 اوت
0
74 %
3.92 m/s
SE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+13 °C
+13 °C
+13 °C
07:25
12:48
18:10
19:36
شنبه
+18 °C
13 اوت
0
66 %
3.99 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+11 °C
07:24
12:47
18:11
19:36
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
5.29
85 %
6.16 m/s
SW
1003 hPa
light rain
92 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+13 °C
07:23
12:47
18:12
19:37
دوشنبه
+14 °C
15 اوت
0
52 %
5.68 m/s
SSW
1009 hPa
overcast clouds
94 %
+14 °C
+11 °C
+14 °C
+10 °C
07:21
12:47
18:13
19:38
سهشنبه
+11 °C
16 اوت
0.31
60 %
9.48 m/s
SW
1018 hPa
light rain
6 %
+11 °C
+8 °C
+10 °C
+10 °C
07:20
12:47
18:13
19:38
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
44 %
8.32 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
2 %
+15 °C
+12 °C
+15 °C
+5 °C
07:19
12:47
18:14
19:39
پنج شنبه
+11 °C
18 اوت
0
41 %
7.91 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+7 °C
+8 °C
+6 °C
07:18
12:46
18:15
19:40
جمعه
+15 °C
19 اوت
0
39 %
6.19 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+10 °C
+14 °C
+3 °C
07:17
12:46
18:16
19:40
شنبه
+19 °C
20 اوت
0
58 %
4.89 m/s
NNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+18 °C
+8 °C
07:15
12:46
18:16
19:41
یکشنبه
+21 °C
21 اوت
0
65 %
4.08 m/s
NNW
1017 hPa
few clouds
24 %
+21 °C
+15 °C
+14 °C
+13 °C
07:14
12:46
18:17
19:41
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+10 °C
07:31
صبح
+8 °C
12:49
روز
+11 °C
18:06
شب
+9 °C
19:32
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 69 %

سرعت باد 7.12 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 26

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
فُرتِن دِ سَنتَ رُسَ -03:00
15:08:42
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...