پیش بینی آب و هوا در لَ مُنتَنِسَ

-34° 43.2 S -55° 52.783 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:24:24
0
76 %
6.17 m/s
SE
1023 hPa
broken clouds
75
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:06
19:32
امروز
+11 °C
6 اوت
0
68 %
6.44 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
83 %
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:06
19:32
فردا
+13 °C
7 اوت
0
53 %
5.59 m/s
ESE
1028 hPa
scattered clouds
40 %
+13 °C
+8 °C
+11 °C
+7 °C
07:30
12:49
18:07
19:33
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
56 %
5.17 m/s
SE
1030 hPa
sky is clear
8 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+7 °C
07:29
12:49
18:08
19:34
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
52 %
3.44 m/s
N
1027 hPa
few clouds
11 %
+14 °C
+13 °C
+14 °C
+6 °C
07:28
12:48
18:09
19:34
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
55 %
5.93 m/s
N
1024 hPa
scattered clouds
26 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+12 °C
07:27
12:48
18:09
19:35
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
63 %
3.71 m/s
N
1020 hPa
broken clouds
63 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+8 °C
07:26
12:48
18:10
19:35
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
68 %
3.01 m/s
SE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+13 °C
07:25
12:48
18:11
19:36
شنبه
+19 °C
13 اوت
0
60 %
3.65 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+16 °C
+11 °C
07:24
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+19 °C
14 اوت
5.82
84 %
5.44 m/s
SSW
1003 hPa
light rain
90 %
+19 °C
+13 °C
+17 °C
+14 °C
07:23
12:47
18:12
19:37
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
41 %
4.43 m/s
SW
1009 hPa
overcast clouds
85 %
+15 °C
+11 °C
+14 °C
+10 °C
07:22
12:47
18:13
19:38
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.25
54 %
7.77 m/s
SW
1018 hPa
light rain
5 %
+12 °C
+8 °C
+10 °C
+10 °C
07:20
12:47
18:14
19:39
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
41 %
7.39 m/s
NW
1022 hPa
sky is clear
3 %
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+5 °C
07:19
12:47
18:14
19:39
پنج شنبه
+12 °C
18 اوت
0
34 %
6.13 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
07:18
12:47
18:15
19:40
جمعه
+15 °C
19 اوت
0
34 %
5.49 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+11 °C
+14 °C
+4 °C
07:17
12:46
18:16
19:40
شنبه
+19 °C
20 اوت
0
54 %
4.55 m/s
NNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+18 °C
+8 °C
07:16
12:46
18:17
19:41
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0
59 %
3.31 m/s
NNW
1017 hPa
few clouds
15 %
+23 °C
+16 °C
+18 °C
+13 °C
07:14
12:46
18:17
19:42
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:31
صبح
+8 °C
12:49
روز
+11 °C
18:06
شب
+9 °C
19:32
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لَ مُنتَنِسَ -03:00
15:08:24
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...