پیش بینی آب و هوا در لَ پَلُمَ

-34° 29.296 S -56° 9.128 W
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
17:11:36
0
66 %
5.55 m/s
SE
1024 hPa
broken clouds
52
+13 °C
+6 °C
+9 °C
+6 °C
07:32
12:50
18:08
19:34
امروز
+13 °C
6 اوت
0
60 %
6.39 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
83 %
+13 °C
+6 °C
+9 °C
+6 °C
07:32
12:50
18:08
19:34
فردا
+14 °C
7 اوت
0
53 %
5.39 m/s
ESE
1028 hPa
sky is clear
8 %
+14 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
07:31
12:50
18:09
19:34
دوشنبه
+14 °C
8 اوت
0
54 %
4.1 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+7 °C
+10 °C
+5 °C
07:30
12:50
18:09
19:35
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
46 %
3.22 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+4 °C
07:29
12:49
18:10
19:35
چهار شنبه
+17 °C
10 اوت
0
64 %
6.64 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
07:28
12:49
18:11
19:36
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.33
68 %
3.54 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:27
12:49
18:12
19:37
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
57 %
3.04 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
1 %
+20 °C
+13 °C
+17 °C
+13 °C
07:26
12:49
18:12
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.57
59 %
6.69 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+17 °C
+10 °C
07:25
12:49
18:13
19:38
یکشنبه
+17 °C
14 اوت
1.92
90 %
3.83 m/s
NNE
1007 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+14 °C
+18 °C
+14 °C
07:23
12:49
18:14
19:38
دوشنبه
+17 °C
15 اوت
0
53 %
8.35 m/s
WSW
1008 hPa
broken clouds
64 %
+17 °C
+11 °C
+13 °C
+12 °C
07:22
12:48
18:14
19:39
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
33 %
6.56 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+5 °C
07:21
12:48
18:15
19:40
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
42 %
9.81 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+6 °C
07:20
12:48
18:16
19:40
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
5.26
56 %
9.57 m/s
SSW
1014 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+6 °C
+8 °C
+5 °C
07:19
12:48
18:17
19:41
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.61
33 %
10.51 m/s
NW
1017 hPa
light rain
1 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+2 °C
07:18
12:47
18:17
19:42
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
33 %
8.53 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+10 °C
+14 °C
+7 °C
07:16
12:47
18:18
19:42
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
45 %
6.72 m/s
NNE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+7 °C
07:15
12:47
18:19
19:43
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+9 °C
07:32
صبح
+6 °C
12:50
روز
+13 °C
18:08
شب
+9 °C
19:34
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 66 %

سرعت باد 5.55 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 52

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لَ پَلُمَ -03:00
17:08:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...