پیش بینی آب و هوا در لَ پَز

-34° 45.619 S -56° 13.554 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:34:50
0
71 %
6.69 m/s
SE
1023 hPa
broken clouds
75
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:33
12:50
18:08
19:34
امروز
+11 °C
6 اوت
0
63 %
5.81 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
77 %
+11 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:33
12:50
18:08
19:34
فردا
+13 °C
7 اوت
0
51 %
5.19 m/s
ESE
1028 hPa
broken clouds
83 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+7 °C
07:32
12:50
18:08
19:34
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
50 %
4.56 m/s
SE
1030 hPa
sky is clear
7 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+8 °C
07:31
12:50
18:09
19:35
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
50 %
3.5 m/s
N
1027 hPa
scattered clouds
30 %
+14 °C
+12 °C
+13 °C
+6 °C
07:30
12:50
18:10
19:36
چهار شنبه
+15 °C
10 اوت
0
60 %
5.68 m/s
N
1023 hPa
overcast clouds
95 %
+15 °C
+11 °C
+14 °C
+12 °C
07:29
12:50
18:11
19:36
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
63 %
3.46 m/s
N
1020 hPa
scattered clouds
37 %
+16 °C
+15 °C
+15 °C
+8 °C
07:27
12:49
18:11
19:37
جمعه
+17 °C
12 اوت
0
70 %
3.05 m/s
NNE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+15 °C
+16 °C
+13 °C
07:26
12:49
18:12
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
0
60 %
4.06 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+11 °C
07:25
12:49
18:13
19:38
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
8.5
89 %
5.7 m/s
SW
1003 hPa
moderate rain
98 %
+18 °C
+12 °C
+15 °C
+14 °C
07:24
12:49
18:14
19:39
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
43 %
4.95 m/s
SW
1009 hPa
scattered clouds
35 %
+15 °C
+11 °C
+14 °C
+10 °C
07:23
12:49
18:14
19:39
سهشنبه
+11 °C
16 اوت
0.27
52 %
7.71 m/s
WSW
1018 hPa
light rain
5 %
+11 °C
+9 °C
+10 °C
+10 °C
07:22
12:48
18:15
19:40
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
40 %
6.84 m/s
WNW
1021 hPa
sky is clear
4 %
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+5 °C
07:21
12:48
18:16
19:41
پنج شنبه
+13 °C
18 اوت
0
30 %
5.92 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+8 °C
+11 °C
+6 °C
07:20
12:48
18:16
19:41
جمعه
+15 °C
19 اوت
0
35 %
5.17 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+11 °C
+15 °C
+4 °C
07:18
12:48
18:17
19:42
شنبه
+19 °C
20 اوت
0
54 %
4.14 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+18 °C
+8 °C
07:17
12:48
18:18
19:42
یکشنبه
+22 °C
21 اوت
0
58 %
2.9 m/s
NNW
1017 hPa
sky is clear
10 %
+22 °C
+17 °C
+20 °C
+13 °C
07:16
12:47
18:19
19:43
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:33
صبح
+8 °C
12:50
روز
+11 °C
18:08
شب
+9 °C
19:34
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 71 %

سرعت باد 6.69 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لَ پَز -03:00
15:08:50
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...