مَتَُجُ (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در مَتَُجُ

-34° 30 S -56° 23 W
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
01:31:24
0
72 %
3.32 m/s
E
1023 hPa
scattered clouds
44
+25 °C
+17 °C
+24 °C
+11 °C
05:25
12:36
19:46
21:30
امروز
+25 °C
4 دسامبر
7.54
36 %
6.85 m/s
NE
1018 hPa
heavy intensity rain
76 %
+25 °C
+17 °C
+24 °C
+11 °C
05:25
12:36
19:46
21:30
فردا
+22 °C
5 دسامبر
3.93
82 %
5.19 m/s
E
1009 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+19 °C
+22 °C
+17 °C
05:25
12:36
19:47
21:31
چهار شنبه
+23 °C
6 دسامبر
3.09
64 %
7.54 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
87 %
+23 °C
+17 °C
+21 °C
+18 °C
05:25
12:36
19:48
21:32
پنج شنبه
+25 °C
7 دسامبر
0
48 %
6.69 m/s
SE
1021 hPa
few clouds
22 %
+25 °C
+15 °C
+22 °C
+14 °C
05:25
12:37
19:49
21:33
جمعه
+26 °C
8 دسامبر
0
38 %
7.95 m/s
NE
1018 hPa
broken clouds
68 %
+26 °C
+20 °C
+26 °C
+12 °C
05:25
12:37
19:49
21:34
شنبه
+25 °C
9 دسامبر
0
43 %
7.6 m/s
SE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+25 °C
+20 °C
+26 °C
+14 °C
05:25
12:38
19:50
21:35
یکشنبه
+29 °C
10 دسامبر
0
37 %
7.79 m/s
ENE
1011 hPa
sky is clear
6 %
+29 °C
+19 °C
+28 °C
+19 °C
05:26
12:38
19:51
21:36
دوشنبه
+24 °C
11 دسامبر
0.12
58 %
5.64 m/s
E
1012 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+22 °C
+24 °C
+18 °C
05:26
12:39
19:52
21:37
سهشنبه
+28 °C
12 دسامبر
0.12
50 %
5.6 m/s
S
1007 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+21 °C
+28 °C
+18 °C
05:26
12:39
19:52
21:37
چهار شنبه
+23 °C
13 دسامبر
2.11
39 %
7.65 m/s
S
1010 hPa
light rain
0 %
+23 °C
+14 °C
+21 °C
+17 °C
05:26
12:40
19:53
21:38
پنج شنبه
+27 °C
14 دسامبر
0
27 %
5.42 m/s
S
1010 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+16 °C
+25 °C
+12 °C
05:27
12:40
19:54
21:39
جمعه
+32 °C
15 دسامبر
0
22 %
5.64 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
4 %
+32 °C
+22 °C
+30 °C
+14 °C
05:27
12:41
19:54
21:40
شنبه
+32 °C
16 دسامبر
0
33 %
7.45 m/s
SE
1010 hPa
overcast clouds
91 %
+32 °C
+20 °C
+26 °C
+20 °C
05:27
12:41
19:55
21:40
یکشنبه
+33 °C
17 دسامبر
0
15 %
6.21 m/s
NE
1008 hPa
overcast clouds
89 %
+33 °C
+26 °C
+34 °C
+20 °C
05:28
12:42
19:55
21:41
دوشنبه
+27 °C
18 دسامبر
5
65 %
5.68 m/s
W
1008 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+21 °C
+28 °C
+20 °C
05:28
12:42
19:56
21:42
سهشنبه
+30 °C
19 دسامبر
0
26 %
6.09 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+31 °C
+31 °C
+17 °C
05:28
12:43
19:57
21:42
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+15 °C
05:25
صبح
+11 °C
12:36
روز
+25 °C
19:46
شب
+24 °C
21:30
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 72 %

سرعت باد 3.32 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 44

فشار 1023 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
مَتَُجُ -03:00
01:12:24
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...