پیش بینی آب و هوا در پَرَدُر تَجِس

-34° 36.509 S -56° 28.036 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
20:08:34
0
79 %
3.93 m/s
ESE
1026 hPa
overcast clouds
91
+12 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
07:32
12:51
18:10
19:35
امروز
+12 °C
6 اوت
0
59 %
6.37 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
91 %
+12 °C
+8 °C
+9 °C
+7 °C
07:33
12:51
18:09
19:35
فردا
+14 °C
7 اوت
0
53 %
5.42 m/s
ESE
1029 hPa
few clouds
11 %
+14 °C
+10 °C
+11 °C
+6 °C
07:32
12:51
18:10
19:35
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
53 %
3.9 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
07:31
12:51
18:10
19:36
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
44 %
3.1 m/s
N
1028 hPa
sky is clear
3 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+4 °C
07:30
12:51
18:11
19:37
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
64 %
6.63 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
07:29
12:51
18:12
19:37
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.15
66 %
3.85 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
99 %
+17 °C
+14 °C
+15 °C
+9 °C
07:28
12:50
18:13
19:38
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
57 %
3.05 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
1 %
+20 °C
+13 °C
+16 °C
+13 °C
07:27
12:50
18:13
19:38
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.51
59 %
6.44 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+17 °C
+10 °C
07:26
12:50
18:14
19:39
یکشنبه
+17 °C
14 اوت
1.36
88 %
3.7 m/s
S
1008 hPa
light rain
98 %
+17 °C
+13 °C
+15 °C
+14 °C
07:25
12:50
18:15
19:40
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
52 %
8.11 m/s
WSW
1008 hPa
overcast clouds
86 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:24
12:50
18:15
19:40
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
34 %
6.94 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
1 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+6 °C
07:23
12:49
18:16
19:41
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
40 %
9.86 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:21
12:49
18:17
19:42
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
6.32
56 %
9.77 m/s
SW
1014 hPa
light rain
92 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
07:20
12:49
18:18
19:42
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.55
32 %
10.67 m/s
NW
1017 hPa
light rain
2 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+3 °C
07:19
12:49
18:18
19:43
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
32 %
8.52 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+11 °C
+15 °C
+7 °C
07:18
12:48
18:19
19:43
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
44 %
6.79 m/s
NNE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+7 °C
07:17
12:48
18:20
19:44
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+10 °C
07:32
صبح
+7 °C
12:51
روز
+12 °C
18:10
شب
+9 °C
19:35
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 79 %

سرعت باد 3.93 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 91

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پَرَدُر تَجِس -03:00
20:08:35
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...