پَسُ دِ لَ كَدِنَ (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پَسُ دِ لَ كَدِنَ

-34° 26.536 S -56° 8.901 W
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
04:33:14
0
93 %
3.71 m/s
NNE
1009 hPa
scattered clouds
43
+28 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
05:25
12:33
19:41
21:24
امروز
+28 °C
30 نوامبر
69.18
68 %
8.45 m/s
NNE
1006 hPa
very heavy rain
100 %
+28 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
05:25
12:33
19:41
21:24
فردا
+28 °C
1 دسامبر
0.11
64 %
8.88 m/s
SSE
1006 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+20 °C
+28 °C
+21 °C
05:25
12:33
19:42
21:25
شنبه
+21 °C
2 دسامبر
0
33 %
9.15 m/s
SSE
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+21 °C
+16 °C
+17 °C
+16 °C
05:24
12:34
19:43
21:26
یکشنبه
+22 °C
3 دسامبر
0
30 %
6.76 m/s
SE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+15 °C
+20 °C
+12 °C
05:24
12:34
19:44
21:27
دوشنبه
+25 °C
4 دسامبر
0.17
42 %
7.96 m/s
NE
1018 hPa
light rain
7 %
+25 °C
+18 °C
+22 °C
+11 °C
05:24
12:35
19:45
21:28
سهشنبه
+24 °C
5 دسامبر
3.95
74 %
5.38 m/s
SSW
1010 hPa
light rain
95 %
+24 °C
+20 °C
+25 °C
+18 °C
05:24
12:35
19:46
21:30
چهار شنبه
+20 °C
6 دسامبر
2.08
68 %
6.94 m/s
SSE
1018 hPa
light rain
100 %
+20 °C
+13 °C
+18 °C
+18 °C
05:24
12:35
19:47
21:31
پنج شنبه
+23 °C
7 دسامبر
0
35 %
6.6 m/s
SE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+13 °C
+20 °C
+11 °C
05:24
12:36
19:47
21:32
جمعه
+25 °C
8 دسامبر
0
36 %
7 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+26 °C
+10 °C
05:25
12:36
19:48
21:33
شنبه
+29 °C
9 دسامبر
6.29
48 %
6.74 m/s
NE
1008 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+19 °C
+23 °C
+15 °C
05:25
12:37
19:49
21:34
یکشنبه
+23 °C
10 دسامبر
3.37
32 %
9.99 m/s
SE
1014 hPa
moderate rain
33 %
+23 °C
+14 °C
+18 °C
+16 °C
05:25
12:37
19:50
21:34
دوشنبه
+25 °C
11 دسامبر
0
25 %
4.53 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+19 °C
+28 °C
+9 °C
05:25
12:38
19:50
21:35
سهشنبه
+21 °C
12 دسامبر
0
31 %
10.27 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+16 °C
+18 °C
+17 °C
05:25
12:38
19:51
21:36
چهار شنبه
+22 °C
13 دسامبر
0
29 %
6.7 m/s
SSE
1021 hPa
scattered clouds
28 %
+22 °C
+12 °C
+19 °C
+11 °C
05:26
12:39
19:52
21:37
پنج شنبه
+25 °C
14 دسامبر
0
27 %
6.49 m/s
ESE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+18 °C
+26 °C
+9 °C
05:26
12:39
19:53
21:38
جمعه
+29 °C
15 دسامبر
0
25 %
5.64 m/s
NE
1014 hPa
few clouds
17 %
+29 °C
+22 °C
+29 °C
+13 °C
05:26
12:40
19:53
21:39
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+21 °C
05:25
صبح
+21 °C
12:33
روز
+28 °C
19:41
شب
+21 °C
21:24
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 93 %

سرعت باد 3.71 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 43

فشار 1009 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پَسُ دِ لَ كَدِنَ -03:00
04:12:14
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...