پیش بینی آب و هوا در پَسُ دِ لَ كَدِنَ

-34° 26.536 S -56° 8.901 W
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
21:49:54
0
96 %
3.46 m/s
SW
1006 hPa
overcast clouds
100
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+10 °C
06:12
12:32
18:52
20:17
دیروز
+18 °C
5 اکتبر
0.13
62 %
5.87 m/s
S
1008 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+10 °C
06:13
12:32
18:51
20:16
امروز
+21 °C
6 اکتبر
0
32 %
6.88 m/s
SW
1008 hPa
sky is clear
2 %
+21 °C
+14 °C
+21 °C
+11 °C
06:12
12:32
18:52
20:17
فردا
+19 °C
7 اکتبر
1.08
60 %
8.83 m/s
WSW
1005 hPa
light rain
100 %
+19 °C
+13 °C
+16 °C
+17 °C
06:11
12:32
18:52
20:18
شنبه
+14 °C
8 اکتبر
0
37 %
7.63 m/s
SW
1019 hPa
sky is clear
8 %
+14 °C
+7 °C
+14 °C
+6 °C
06:09
12:31
18:53
20:19
یکشنبه
+19 °C
9 اکتبر
0
30 %
5.89 m/s
ESE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+9 °C
+16 °C
+4 °C
06:08
12:31
18:54
20:20
دوشنبه
+21 °C
10 اکتبر
0
27 %
4.15 m/s
NE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+12 °C
+20 °C
+5 °C
06:07
12:31
18:55
20:21
سهشنبه
+26 °C
11 اکتبر
0
21 %
8.21 m/s
WNW
1016 hPa
scattered clouds
29 %
+26 °C
+19 °C
+25 °C
+9 °C
06:05
12:31
18:56
20:22
چهار شنبه
+22 °C
12 اکتبر
0
31 %
9.43 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
10 %
+22 °C
+12 °C
+18 °C
+9 °C
06:04
12:30
18:56
20:23
پنج شنبه
+23 °C
13 اکتبر
0
37 %
9.09 m/s
ENE
1023 hPa
scattered clouds
33 %
+23 °C
+16 °C
+22 °C
+11 °C
06:03
12:30
18:57
20:24
جمعه
+28 °C
14 اکتبر
2.9
43 %
7.8 m/s
NE
1013 hPa
light rain
9 %
+28 °C
+17 °C
+24 °C
+14 °C
06:02
12:30
18:58
20:26
شنبه
+20 °C
15 اکتبر
0.22
47 %
8.49 m/s
SSW
1015 hPa
light rain
0 %
+20 °C
+12 °C
+17 °C
+11 °C
06:00
12:30
18:59
20:27
یکشنبه
+19 °C
16 اکتبر
0.57
51 %
7.9 m/s
SE
1021 hPa
light rain
97 %
+19 °C
+15 °C
+16 °C
+13 °C
05:59
12:29
19:00
20:28
دوشنبه
+20 °C
17 اکتبر
0.13
35 %
8.42 m/s
ESE
1026 hPa
light rain
97 %
+20 °C
+13 °C
+17 °C
+10 °C
05:58
12:29
19:01
20:29
سهشنبه
+21 °C
18 اکتبر
0
35 %
7.07 m/s
ENE
1028 hPa
overcast clouds
100 %
+21 °C
+14 °C
+21 °C
+10 °C
05:57
12:29
19:01
20:30
چهار شنبه
+23 °C
19 اکتبر
0
32 %
6.87 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+14 °C
+22 °C
+8 °C
05:55
12:29
19:02
20:31
پنج شنبه
+23 °C
20 اکتبر
0
32 %
7.32 m/s
NE
1022 hPa
broken clouds
73 %
+23 °C
+15 °C
+21 °C
+8 °C
05:54
12:29
19:03
20:32
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+15 °C
06:12
صبح
+10 °C
12:32
روز
+18 °C
18:52
شب
+16 °C
20:17
شب
+14 °C
میزان بارش 0

رطوبت 96 %

سرعت باد 3.46 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1006 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پَسُ دِ لَ كَدِنَ -03:00
21:10:55
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...