پَسُ دِ پَكهِ (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پَسُ دِ پَكهِ

-34° 23.945 S -56° 16.894 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
03:20:59
0
75 %
3.06 m/s
E
1022 hPa
broken clouds
55
+25 °C
+17 °C
+24 °C
+10 °C
05:25
12:35
19:45
21:29
امروز
+25 °C
4 دسامبر
21.21
34 %
6.84 m/s
ENE
1018 hPa
heavy intensity rain
41 %
+25 °C
+17 °C
+24 °C
+10 °C
05:25
12:35
19:45
21:29
فردا
+20 °C
5 دسامبر
3.25
88 %
5.7 m/s
ENE
1010 hPa
moderate rain
100 %
+20 °C
+19 °C
+22 °C
+17 °C
05:25
12:36
19:46
21:30
چهار شنبه
+22 °C
6 دسامبر
3.97
76 %
7.32 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
90 %
+22 °C
+18 °C
+21 °C
+18 °C
05:25
12:36
19:47
21:31
پنج شنبه
+21 °C
7 دسامبر
0
59 %
6.45 m/s
ESE
1022 hPa
overcast clouds
92 %
+21 °C
+15 °C
+21 °C
+14 °C
05:25
12:36
19:48
21:32
جمعه
+25 °C
8 دسامبر
0
33 %
6.86 m/s
ENE
1018 hPa
few clouds
12 %
+25 °C
+20 °C
+26 °C
+12 °C
05:25
12:37
19:49
21:33
شنبه
+27 °C
9 دسامبر
0
40 %
6.27 m/s
ENE
1012 hPa
broken clouds
84 %
+27 °C
+20 °C
+26 °C
+13 °C
05:25
12:37
19:49
21:34
یکشنبه
+27 °C
10 دسامبر
0.26
44 %
7.31 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
43 %
+27 °C
+18 °C
+22 °C
+16 °C
05:25
12:38
19:50
21:35
دوشنبه
+26 °C
11 دسامبر
0
50 %
7.69 m/s
SE
1010 hPa
scattered clouds
47 %
+26 °C
+18 °C
+23 °C
+17 °C
05:26
12:38
19:51
21:36
سهشنبه
+26 °C
12 دسامبر
0
53 %
5.89 m/s
ESE
1007 hPa
overcast clouds
97 %
+26 °C
+22 °C
+27 °C
+19 °C
05:26
12:39
19:52
21:36
چهار شنبه
+30 °C
13 دسامبر
0.21
46 %
4.23 m/s
ESE
1005 hPa
light rain
21 %
+30 °C
+22 °C
+27 °C
+18 °C
05:26
12:39
19:52
21:37
پنج شنبه
+34 °C
14 دسامبر
0
33 %
7.28 m/s
SE
1006 hPa
sky is clear
1 %
+34 °C
+26 °C
+31 °C
+19 °C
05:26
12:40
19:53
21:38
جمعه
+34 °C
15 دسامبر
15
31 %
7.32 m/s
N
1006 hPa
heavy intensity rain
99 %
+34 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
05:27
12:40
19:54
21:39
شنبه
+24 °C
16 دسامبر
0
39 %
7.91 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+15 °C
+21 °C
+17 °C
05:27
12:41
19:54
21:40
یکشنبه
+27 °C
17 دسامبر
0
28 %
6.54 m/s
NE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+22 °C
+29 °C
+11 °C
05:28
12:41
19:55
21:40
دوشنبه
+28 °C
18 دسامبر
0
45 %
8.68 m/s
S
1009 hPa
overcast clouds
100 %
+28 °C
+17 °C
+24 °C
+17 °C
05:28
12:42
19:55
21:41
سهشنبه
+26 °C
19 دسامبر
0
27 %
7.16 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+19 °C
+25 °C
+12 °C
05:28
12:42
19:56
21:41
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
05:25
صبح
+10 °C
12:35
روز
+25 °C
19:45
شب
+24 °C
21:29
شب
+17 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 3.06 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 55

فشار 1022 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
پَسُ دِ پَكهِ -03:00
03:12:01
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...