پِدِرنَل (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پِدِرنَل

-34° 22 S -55° 47 W
آب و هوا در حال حاضر
+7 °C
23:14:14
0
79 %
4.02 m/s
SW
1017 hPa
clear sky
7
+13 °C
+7 °C
+9 °C
+12 °C
07:49
12:45
17:41
19:11
دیروز
+13 °C
22 ژوئن
4.76
79 %
6.36 m/s
SSW
1013 hPa
moderate rain
97 %
+13 °C
+7 °C
+9 °C
+12 °C
07:49
12:45
17:41
19:11
امروز
+11 °C
23 ژوئن
0
62 %
6.63 m/s
SSW
1023 hPa
sky is clear
10 %
+11 °C
+8 °C
+7 °C
+5 °C
07:49
12:45
17:41
19:11
فردا
+10 °C
24 ژوئن
0
56 %
3.64 m/s
SE
1028 hPa
few clouds
13 %
+10 °C
+5 °C
+6 °C
+8 °C
07:50
12:45
17:41
19:11
سهشنبه
+9 °C
25 ژوئن
0.65
72 %
5.9 m/s
NW
1021 hPa
light rain
36 %
+9 °C
+6 °C
+7 °C
+4 °C
07:50
12:46
17:42
19:12
چهار شنبه
+13 °C
26 ژوئن
0
63 %
7.55 m/s
NW
1009 hPa
sky is clear
3 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
07:50
12:46
17:42
19:12
پنج شنبه
+11 °C
27 ژوئن
0
59 %
7.74 m/s
SW
1016 hPa
sky is clear
2 %
+11 °C
+6 °C
+7 °C
+7 °C
07:50
12:46
17:42
19:12
جمعه
+8 °C
28 ژوئن
0
59 %
6.4 m/s
WSW
1027 hPa
few clouds
11 %
+8 °C
+2 °C
+4 °C
+3 °C
07:50
12:46
17:43
19:13
شنبه
+8 °C
29 ژوئن
0
55 %
3.76 m/s
NNW
1027 hPa
scattered clouds
34 %
+8 °C
+3 °C
+5 °C
0 °C
07:50
12:46
17:43
19:13
یکشنبه
+10 °C
30 ژوئن
0
54 %
4.79 m/s
NW
1023 hPa
sky is clear
0 %
+10 °C
+5 °C
+8 °C
+1 °C
07:50
12:47
17:44
19:13
دوشنبه
+15 °C
1 جولای
0
73 %
5.63 m/s
NNW
1016 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+12 °C
+13 °C
+4 °C
07:50
12:47
17:44
19:14
سهشنبه
+12 °C
2 جولای
1.26
84 %
4.25 m/s
S
1016 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+12 °C
07:49
12:47
17:45
19:14
چهار شنبه
+11 °C
3 جولای
7.77
90 %
3.37 m/s
ENE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+11 °C
+11 °C
+11 °C
+8 °C
07:49
12:47
17:45
19:14
پنج شنبه
+14 °C
4 جولای
0
67 %
3.84 m/s
NE
1022 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+9 °C
+11 °C
+8 °C
07:49
12:47
17:46
19:15
جمعه
+15 °C
5 جولای
2.34
94 %
6.28 m/s
NE
1011 hPa
light rain
100 %
+15 °C
+13 °C
+15 °C
+12 °C
07:49
12:48
17:46
19:15
شنبه
+16 °C
6 جولای
0
76 %
4.7 m/s
S
1017 hPa
sky is clear
2 %
+16 °C
+8 °C
+10 °C
+10 °C
07:49
12:48
17:47
19:16
یکشنبه
+11 °C
7 جولای
10.89
69 %
7.7 m/s
ESE
1026 hPa
moderate rain
74 %
+11 °C
+10 °C
+10 °C
+7 °C
07:49
12:48
17:47
19:16
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+7 °C
07:49
صبح
+12 °C
12:45
روز
+13 °C
17:41
شب
+9 °C
19:11
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 79 %

سرعت باد 4.02 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 7

فشار 1017 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پِدِرنَل -03:00
23:06:24
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...