پِدرِرَ (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پِدرِرَ

-34° 35 S -55° 50 W
آب و هوا در حال حاضر
+8 °C
09:47:53
0
64 %
2.86 m/s
SE
1029 hPa
few clouds
19
+9 °C
+6 °C
+6 °C
+8 °C
07:50
12:46
17:41
19:11
امروز
+9 °C
24 ژوئن
0.13
60 %
4.02 m/s
SE
1029 hPa
light rain
24 %
+9 °C
+6 °C
+6 °C
+8 °C
07:50
12:46
17:41
19:11
فردا
+9 °C
25 ژوئن
1.65
75 %
6.57 m/s
NW
1020 hPa
light rain
70 %
+9 °C
+7 °C
+7 °C
+6 °C
07:50
12:46
17:41
19:11
چهار شنبه
+13 °C
26 ژوئن
0
63 %
7.48 m/s
NW
1010 hPa
scattered clouds
35 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+7 °C
07:50
12:46
17:42
19:12
پنج شنبه
+11 °C
27 ژوئن
0.51
62 %
6.58 m/s
SSW
1015 hPa
light rain
96 %
+11 °C
+7 °C
+8 °C
+10 °C
07:50
12:46
17:42
19:12
جمعه
+8 °C
28 ژوئن
0.37
64 %
8.6 m/s
WSW
1024 hPa
light rain
15 %
+8 °C
+8 °C
+8 °C
+5 °C
07:50
12:46
17:42
19:12
شنبه
+10 °C
29 ژوئن
0.14
60 %
4.3 m/s
WSW
1029 hPa
light rain
7 %
+10 °C
+4 °C
+6 °C
+5 °C
07:50
12:47
17:43
19:13
یکشنبه
+8 °C
30 ژوئن
0
60 %
6.39 m/s
NW
1027 hPa
overcast clouds
100 %
+8 °C
+5 °C
+7 °C
+1 °C
07:50
12:47
17:43
19:13
دوشنبه
+10 °C
1 جولای
0
62 %
6.82 m/s
NNW
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+10 °C
+7 °C
+9 °C
+3 °C
07:50
12:47
17:44
19:14
سهشنبه
+12 °C
2 جولای
0
64 %
6.84 m/s
WSW
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+12 °C
+8 °C
+8 °C
+6 °C
07:50
12:47
17:44
19:14
چهار شنبه
+8 °C
3 جولای
0
53 %
6.43 m/s
SSW
1030 hPa
broken clouds
69 %
+8 °C
+3 °C
+5 °C
+4 °C
07:50
12:47
17:45
19:14
پنج شنبه
+8 °C
4 جولای
0
55 %
3.86 m/s
NNW
1035 hPa
sky is clear
0 %
+8 °C
+4 °C
+6 °C
1 °C
07:50
12:48
17:45
19:15
جمعه
+10 °C
5 جولای
0
61 %
3.11 m/s
NNW
1034 hPa
sky is clear
4 %
+10 °C
+6 °C
+7 °C
+2 °C
07:50
12:48
17:46
19:15
شنبه
+13 °C
6 جولای
0
69 %
3.33 m/s
NNE
1031 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+8 °C
+11 °C
+4 °C
07:50
12:48
17:46
19:16
یکشنبه
+15 °C
7 جولای
0
72 %
3.38 m/s
N
1021 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+13 °C
+13 °C
+7 °C
07:49
12:48
17:47
19:16
دوشنبه
+17 °C
8 جولای
7.44
91 %
3.34 m/s
NNW
1011 hPa
moderate rain
100 %
+17 °C
+15 °C
+16 °C
+15 °C
07:49
12:48
17:47
19:17
سهشنبه
+17 °C
9 جولای
0.18
70 %
4.14 m/s
SW
1010 hPa
light rain
97 %
+17 °C
+9 °C
+11 °C
+13 °C
07:49
12:48
17:48
19:17
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+8 °C
07:50
صبح
+8 °C
12:46
روز
+9 °C
17:41
شب
+6 °C
19:11
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 64 %

سرعت باد 2.86 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 19

فشار 1029 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پِدرِرَ -03:00
09:06:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...