پیش بینی آب و هوا در پِِدرَ دِل تُرُ

-34° 41.679 S -55° 51.425 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
18:16:44
0
54 %
6.17 m/s
ESE
1012 hPa
clear sky
0
+32 °C
+22 °C
+28 °C
+17 °C
05:23
12:34
19:45
21:29
امروز
+32 °C
4 دسامبر
0
33 %
6.43 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+22 °C
+28 °C
+17 °C
05:23
12:34
19:45
21:29
فردا
+36 °C
5 دسامبر
0
13 %
6.49 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+24 °C
+31 °C
+17 °C
05:23
12:34
19:45
21:30
سهشنبه
+34 °C
6 دسامبر
0
18 %
9.43 m/s
NE
1010 hPa
scattered clouds
43 %
+34 °C
+30 °C
+37 °C
+19 °C
05:23
12:34
19:46
21:31
چهار شنبه
+36 °C
7 دسامبر
0
23 %
8.43 m/s
NNE
1004 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+23 °C
+35 °C
+24 °C
05:23
12:35
19:47
21:32
پنج شنبه
+38 °C
8 دسامبر
5.3
20 %
5.9 m/s
NNW
1004 hPa
moderate rain
70 %
+38 °C
+22 °C
+22 °C
+20 °C
05:23
12:35
19:48
21:33
جمعه
+32 °C
9 دسامبر
1.36
46 %
5.38 m/s
SE
1009 hPa
light rain
9 %
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+20 °C
05:23
12:36
19:49
21:34
شنبه
+34 °C
10 دسامبر
26.34
42 %
7.37 m/s
S
1002 hPa
heavy intensity rain
66 %
+34 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:23
12:36
19:49
21:35
یکشنبه
+23 °C
11 دسامبر
2.77
49 %
9.17 m/s
SSW
999 hPa
light rain
40 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+20 °C
05:23
12:37
19:50
21:36
دوشنبه
+19 °C
12 دسامبر
6.13
65 %
5.17 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
34 %
+19 °C
+15 °C
+19 °C
+15 °C
05:23
12:37
19:51
21:37
سهشنبه
+25 °C
13 دسامبر
0
32 %
5.69 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+18 °C
+22 °C
+12 °C
05:24
12:38
19:52
21:37
چهار شنبه
+30 °C
14 دسامبر
0
27 %
7.23 m/s
N
1011 hPa
few clouds
21 %
+30 °C
+24 °C
+31 °C
+16 °C
05:24
12:38
19:52
21:38
پنج شنبه
+33 °C
15 دسامبر
0
25 %
8.03 m/s
SSE
1007 hPa
sky is clear
3 %
+33 °C
+20 °C
+23 °C
+20 °C
05:24
12:39
19:53
21:39
جمعه
+23 °C
16 دسامبر
0
52 %
7.62 m/s
SSE
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+18 °C
05:25
12:39
19:53
21:40
شنبه
+23 °C
17 دسامبر
0
44 %
7.25 m/s
SE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
05:25
12:40
19:54
21:40
یکشنبه
+25 °C
18 دسامبر
0
38 %
6.54 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+19 °C
+23 °C
+14 °C
05:26
12:40
19:55
21:41
دوشنبه
+27 °C
19 دسامبر
0
44 %
8.38 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
6 %
+27 °C
+20 °C
+24 °C
+15 °C
05:26
12:41
19:55
21:41
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+28 °C
05:23
صبح
+17 °C
12:34
روز
+32 °C
19:45
شب
+28 °C
21:29
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 54 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پِِدرَ دِل تُرُ -03:00
18:12:44
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...