پِِدرَ دِل تُرُ (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پِِدرَ دِل تُرُ

-34° 41.679 S -55° 51.425 W
آب و هوا در حال حاضر
+14 °C
16:44:49
0
58 %
7.72 m/s
SE
1016 hPa
clear sky
0
+15 °C
+9 °C
+14 °C
+9 °C
06:28
12:35
18:41
20:06
امروز
+15 °C
24 سپتامبر
0
49 %
6.23 m/s
SE
1019 hPa
sky is clear
3 %
+15 °C
+9 °C
+14 °C
+9 °C
06:28
12:35
18:41
20:06
فردا
+13 °C
25 سپتامبر
4.43
77 %
7.42 m/s
SE
1016 hPa
light rain
100 %
+13 °C
+9 °C
+10 °C
+11 °C
06:27
12:34
18:42
20:07
سهشنبه
+12 °C
26 سپتامبر
0.26
64 %
5.25 m/s
S
1019 hPa
light rain
82 %
+12 °C
+8 °C
+11 °C
+9 °C
06:25
12:34
18:43
20:07
چهار شنبه
+18 °C
27 سپتامبر
0
56 %
5.04 m/s
NE
1020 hPa
sky is clear
5 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
06:24
12:34
18:44
20:08
پنج شنبه
+19 °C
28 سپتامبر
0
55 %
4.18 m/s
SE
1020 hPa
sky is clear
5 %
+19 °C
+14 °C
+15 °C
+9 °C
06:22
12:33
18:44
20:09
جمعه
+14 °C
29 سپتامبر
0.5
66 %
5.75 m/s
S
1019 hPa
light rain
96 %
+14 °C
+9 °C
+12 °C
+11 °C
06:21
12:33
18:45
20:10
شنبه
+18 °C
30 سپتامبر
0
45 %
3.13 m/s
SSE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
06:19
12:33
18:46
20:11
یکشنبه
+20 °C
1 اکتبر
0
43 %
4.88 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
6 %
+20 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
06:18
12:32
18:47
20:12
دوشنبه
+19 °C
2 اکتبر
0
53 %
4.96 m/s
ENE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+19 °C
+15 °C
+19 °C
+9 °C
06:17
12:32
18:47
20:13
سهشنبه
+16 °C
3 اکتبر
0
83 %
5.74 m/s
SSE
1013 hPa
overcast clouds
98 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+14 °C
06:15
12:32
18:48
20:14
چهار شنبه
+19 °C
4 اکتبر
0
60 %
7.92 m/s
SE
1016 hPa
overcast clouds
91 %
+19 °C
+14 °C
+15 °C
+13 °C
06:14
12:31
18:49
20:15
پنج شنبه
+16 °C
5 اکتبر
0
82 %
6.74 m/s
ESE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+15 °C
+15 °C
+14 °C
06:12
12:31
18:50
20:16
جمعه
+15 °C
6 اکتبر
6.28
97 %
5.97 m/s
SSW
1008 hPa
light rain
100 %
+15 °C
+14 °C
+14 °C
+15 °C
06:11
12:31
18:50
20:17
شنبه
+17 °C
7 اکتبر
0.69
70 %
5.09 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
78 %
+17 °C
+11 °C
+15 °C
+13 °C
06:10
12:30
18:51
20:17
یکشنبه
+20 °C
8 اکتبر
0
47 %
2.89 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
7 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+9 °C
06:08
12:30
18:52
20:18
دوشنبه
+14 °C
9 اکتبر
11.95
85 %
4.75 m/s
NW
1015 hPa
moderate rain
100 %
+14 °C
+12 °C
+14 °C
+14 °C
06:07
12:30
18:53
20:19
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+14 °C
06:28
صبح
+9 °C
12:35
روز
+15 °C
18:41
شب
+14 °C
20:06
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 58 %

سرعت باد 7.72 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 0

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پِِدرَ دِل تُرُ -03:00
16:09:50
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...