پیش بینی آب و هوا در پِِدرَس دِ َفِلَر

-34° 44.513 S -55° 31.136 W
آب و هوا در حال حاضر
+14 °C
19:36:41
0
96 %
3.46 m/s
SW
1005 hPa
overcast clouds
100
+16 °C
+14 °C
+14 °C
+10 °C
06:09
12:29
18:49
20:15
امروز
+16 °C
5 اکتبر
7.47
74 %
3.99 m/s
SSE
1007 hPa
moderate rain
100 %
+16 °C
+14 °C
+14 °C
+10 °C
06:11
12:30
18:49
20:15
فردا
+18 °C
6 اکتبر
0
56 %
6.12 m/s
SW
1007 hPa
sky is clear
1 %
+18 °C
+13 °C
+17 °C
+12 °C
06:09
12:29
18:49
20:15
جمعه
+17 °C
7 اکتبر
1.65
67 %
9.54 m/s
SW
1005 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+16 °C
06:08
12:29
18:50
20:16
شنبه
+12 °C
8 اکتبر
0
53 %
8.68 m/s
WSW
1017 hPa
broken clouds
80 %
+12 °C
+8 °C
+12 °C
+10 °C
06:07
12:29
18:51
20:17
یکشنبه
+15 °C
9 اکتبر
0
50 %
4.57 m/s
S
1024 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+7 °C
+12 °C
+6 °C
06:05
12:29
18:52
20:18
دوشنبه
+17 °C
10 اکتبر
0
45 %
3.28 m/s
ESE
1021 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+10 °C
+15 °C
+7 °C
06:04
12:28
18:53
20:19
سهشنبه
+25 °C
11 اکتبر
0
27 %
7.45 m/s
W
1014 hPa
few clouds
13 %
+25 °C
+19 °C
+24 °C
+10 °C
06:03
12:28
18:53
20:21
چهار شنبه
+25 °C
12 اکتبر
0
34 %
6.28 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+14 °C
+19 °C
+13 °C
06:01
12:28
18:54
20:22
پنج شنبه
+24 °C
13 اکتبر
0
49 %
5.92 m/s
E
1013 hPa
overcast clouds
90 %
+24 °C
+15 °C
+21 °C
+11 °C
06:00
12:28
18:55
20:23
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
2.44
45 %
5.67 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
4 %
+27 °C
+16 °C
+19 °C
+18 °C
05:59
12:27
18:56
20:24
شنبه
+16 °C
15 اکتبر
0.54
60 %
6.46 m/s
SSE
1021 hPa
light rain
89 %
+16 °C
+11 °C
+13 °C
+12 °C
05:58
12:27
18:57
20:25
یکشنبه
+19 °C
16 اکتبر
0
42 %
6.45 m/s
ESE
1025 hPa
overcast clouds
98 %
+19 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
05:56
12:27
18:58
20:26
دوشنبه
+21 °C
17 اکتبر
0
43 %
6.79 m/s
E
1024 hPa
overcast clouds
87 %
+21 °C
+13 °C
+18 °C
+9 °C
05:55
12:27
18:58
20:27
سهشنبه
+22 °C
18 اکتبر
0
42 %
5.49 m/s
ENE
1024 hPa
broken clouds
56 %
+22 °C
+15 °C
+19 °C
+10 °C
05:54
12:27
18:59
20:28
چهار شنبه
+23 °C
19 اکتبر
0
43 %
6.48 m/s
ENE
1021 hPa
overcast clouds
85 %
+23 °C
+17 °C
+21 °C
+12 °C
05:53
12:26
19:00
20:29
پنج شنبه
+19 °C
20 اکتبر
0.31
76 %
6.39 m/s
NE
1022 hPa
light rain
100 %
+19 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
05:51
12:26
19:01
20:30
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+14 °C
06:09
صبح
+10 °C
12:29
روز
+16 °C
18:49
شب
+14 °C
20:15
شب
+14 °C
میزان بارش 0

رطوبت 96 %

سرعت باد 3.46 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1005 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پِِدرَس دِ َفِلَر -03:00
19:10:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...