پیش بینی آب و هوا در پِِدرِتَس

-34° 20 S -55° 39 W
آب و هوا در حال حاضر
+6 °C
19:55:29
0
86 %
3.75 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
55
+12 °C
+5 °C
+7 °C
+6 °C
07:29
12:48
18:07
19:32
امروز
+12 °C
6 اوت
0.16
61 %
5.86 m/s
SE
1025 hPa
light rain
74 %
+12 °C
+5 °C
+7 °C
+6 °C
07:30
12:48
18:06
19:32
فردا
+13 °C
7 اوت
0
54 %
5.56 m/s
ESE
1028 hPa
sky is clear
7 %
+13 °C
+8 °C
+11 °C
+5 °C
07:29
12:48
18:07
19:32
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
58 %
4 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+7 °C
+11 °C
+5 °C
07:28
12:48
18:08
19:33
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
61 %
3.45 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
1 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+3 °C
07:27
12:47
18:08
19:34
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
62 %
6.4 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+13 °C
+7 °C
07:26
12:47
18:09
19:34
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.38
70 %
3.67 m/s
NNW
1020 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+12 °C
+15 °C
+8 °C
07:25
12:47
18:10
19:35
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
60 %
3.11 m/s
NE
1022 hPa
scattered clouds
43 %
+19 °C
+13 °C
+16 °C
+13 °C
07:23
12:47
18:10
19:35
شنبه
+18 °C
13 اوت
2.31
62 %
6.89 m/s
NE
1016 hPa
light rain
0 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+10 °C
07:22
12:47
18:11
19:36
یکشنبه
+17 °C
14 اوت
2.26
92 %
4.16 m/s
NE
1007 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+14 °C
+17 °C
+13 °C
07:21
12:47
18:12
19:37
دوشنبه
+17 °C
15 اوت
0
55 %
7.8 m/s
WSW
1007 hPa
broken clouds
73 %
+17 °C
+11 °C
+13 °C
+13 °C
07:20
12:46
18:13
19:37
سهشنبه
+13 °C
16 اوت
0
37 %
6.48 m/s
WNW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+7 °C
+11 °C
+4 °C
07:19
12:46
18:13
19:38
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
43 %
9.5 m/s
N
1010 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+6 °C
07:18
12:46
18:14
19:38
پنج شنبه
+8 °C
18 اوت
3.55
59 %
9.99 m/s
SSW
1014 hPa
light rain
100 %
+8 °C
+6 °C
+7 °C
+5 °C
07:17
12:46
18:15
19:39
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.66
35 %
10.38 m/s
NW
1018 hPa
light rain
0 %
+11 °C
+9 °C
+11 °C
+1 °C
07:15
12:45
18:15
19:40
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
35 %
8.4 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+6 °C
07:14
12:45
18:16
19:40
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
45 %
6.15 m/s
N
1020 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+15 °C
+7 °C
07:13
12:45
18:17
19:41
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+6 °C
07:29
صبح
+6 °C
12:48
روز
+12 °C
18:07
شب
+7 °C
19:32
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 86 %

سرعت باد 3.75 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 55

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پِِدرِتَس -03:00
19:08:30
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...