پیش بینی آب و هوا در پرُگرِسُ

-34° 40.042 S -56° 13.055 W
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
17:13:48
0
76 %
6.17 m/s
SE
1023 hPa
broken clouds
75
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+7 °C
07:32
12:50
18:08
19:34
امروز
+12 °C
6 اوت
0
59 %
5.89 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
91 %
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+7 °C
07:32
12:50
18:08
19:34
فردا
+14 °C
7 اوت
0
51 %
5.13 m/s
ESE
1029 hPa
few clouds
14 %
+14 °C
+9 °C
+11 °C
+6 °C
07:31
12:50
18:09
19:34
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
53 %
3.74 m/s
ESE
1031 hPa
sky is clear
1 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
07:30
12:50
18:09
19:35
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
42 %
2.99 m/s
N
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:29
12:50
18:10
19:36
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
64 %
6.27 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+7 °C
07:28
12:50
18:11
19:36
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.14
65 %
3.66 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:27
12:49
18:12
19:37
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
54 %
2.87 m/s
E
1021 hPa
sky is clear
2 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+13 °C
07:26
12:49
18:12
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.73
58 %
6.04 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+17 °C
+11 °C
07:25
12:49
18:13
19:38
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
1.57
86 %
3.4 m/s
S
1007 hPa
light rain
94 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+14 °C
07:24
12:49
18:14
19:39
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
52 %
7.43 m/s
WSW
1008 hPa
broken clouds
84 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:23
12:49
18:14
19:39
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
32 %
6.64 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
1 %
+14 °C
+9 °C
+12 °C
+6 °C
07:22
12:48
18:15
19:40
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
39 %
9.21 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:21
12:48
18:16
19:41
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
7
56 %
8.83 m/s
SW
1014 hPa
light rain
85 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+5 °C
07:19
12:48
18:17
19:41
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.78
32 %
9.92 m/s
NW
1017 hPa
light rain
2 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+3 °C
07:18
12:48
18:17
19:42
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
31 %
7.65 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+11 °C
+15 °C
+7 °C
07:17
12:47
18:18
19:42
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
43 %
6.42 m/s
N
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+7 °C
07:16
12:47
18:19
19:43
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+9 °C
07:32
صبح
+7 °C
12:50
روز
+12 °C
18:08
شب
+9 °C
19:34
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پرُگرِسُ -03:00
17:08:48
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...