پیش بینی آب و هوا در رِنكُن دِ ڤِلَزقُِز

-34° 24 S -56° 20 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
18:40:58
0
23 %
5.63 m/s
E
1009 hPa
clear sky
1
+35 °C
+25 °C
+31 °C
+18 °C
05:25
12:35
19:46
21:29
امروز
+35 °C
4 دسامبر
0
20 %
7.51 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+25 °C
+31 °C
+18 °C
05:25
12:35
19:46
21:29
فردا
+37 °C
5 دسامبر
0
10 %
7.28 m/s
SE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+25 °C
+35 °C
+17 °C
05:25
12:36
19:47
21:30
سهشنبه
+39 °C
6 دسامبر
0
10 %
9.31 m/s
NE
1009 hPa
scattered clouds
45 %
+39 °C
+31 °C
+39 °C
+19 °C
05:25
12:36
19:47
21:31
چهار شنبه
+39 °C
7 دسامبر
0
16 %
8.55 m/s
NNE
1003 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+27 °C
+38 °C
+24 °C
05:25
12:37
19:48
21:32
پنج شنبه
+39 °C
8 دسامبر
19.62
22 %
5.7 m/s
ESE
1004 hPa
heavy intensity rain
91 %
+39 °C
+21 °C
+22 °C
+19 °C
05:25
12:37
19:49
21:33
جمعه
+31 °C
9 دسامبر
2.42
51 %
3.82 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
49 %
+31 °C
+24 °C
+31 °C
+21 °C
05:26
12:38
19:50
21:34
شنبه
+36 °C
10 دسامبر
17.26
35 %
9.04 m/s
SSW
1002 hPa
moderate rain
47 %
+36 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
05:26
12:38
19:51
21:35
یکشنبه
+23 °C
11 دسامبر
2.52
43 %
9.75 m/s
SW
999 hPa
light rain
36 %
+23 °C
+16 °C
+21 °C
+19 °C
05:26
12:39
19:51
21:36
دوشنبه
+20 °C
12 دسامبر
2.93
47 %
6.13 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
47 %
+20 °C
+15 °C
+21 °C
+14 °C
05:26
12:39
19:52
21:37
سهشنبه
+26 °C
13 دسامبر
0
30 %
5.14 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+18 °C
+27 °C
+11 °C
05:26
12:40
19:53
21:38
چهار شنبه
+31 °C
14 دسامبر
0
23 %
7.3 m/s
N
1010 hPa
sky is clear
3 %
+31 °C
+24 °C
+34 °C
+15 °C
05:27
12:40
19:53
21:38
پنج شنبه
+36 °C
15 دسامبر
0
17 %
7.81 m/s
SE
1006 hPa
sky is clear
4 %
+36 °C
+20 °C
+27 °C
+18 °C
05:27
12:41
19:54
21:39
جمعه
+27 °C
16 دسامبر
0
35 %
8.27 m/s
SSE
1012 hPa
broken clouds
74 %
+27 °C
+16 °C
+22 °C
+17 °C
05:27
12:41
19:55
21:40
شنبه
+26 °C
17 دسامبر
0
29 %
7.65 m/s
SE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+18 °C
+21 °C
+13 °C
05:28
12:41
19:55
21:41
یکشنبه
+28 °C
18 دسامبر
0
25 %
7.07 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+19 °C
+26 °C
+13 °C
05:28
12:42
19:56
21:41
دوشنبه
+30 °C
19 دسامبر
0
28 %
8.54 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
5 %
+30 °C
+21 °C
+27 °C
+14 °C
05:29
12:42
19:56
21:42
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+30 °C
05:25
صبح
+18 °C
12:35
روز
+35 °C
19:46
شب
+31 °C
21:29
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 23 %

سرعت باد 5.63 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 1

فشار 1009 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
رِنكُن دِ ڤِلَزقُِز -03:00
18:12:59
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...