پیش بینی آب و هوا در سَلِنَس

-34° 46.639 S -55° 50.372 W
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
17:01:38
0
72 %
6.36 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
100
+11 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:06
19:32
امروز
+11 °C
6 اوت
0
66 %
7.36 m/s
SE
1026 hPa
broken clouds
77 %
+11 °C
+8 °C
+9 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:06
19:32
فردا
+13 °C
7 اوت
0
59 %
6.38 m/s
ESE
1029 hPa
scattered clouds
32 %
+13 °C
+8 °C
+11 °C
+8 °C
07:30
12:49
18:07
19:33
دوشنبه
+12 °C
8 اوت
0
67 %
5.55 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
5 %
+12 °C
+8 °C
+11 °C
+8 °C
07:29
12:48
18:08
19:33
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
60 %
3.11 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+5 °C
07:28
12:48
18:08
19:34
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
66 %
6.59 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
07:27
12:48
18:09
19:35
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
70 %
4.38 m/s
N
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+9 °C
07:26
12:48
18:10
19:35
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
63 %
3.88 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
4 %
+18 °C
+13 °C
+14 °C
+12 °C
07:25
12:48
18:11
19:36
شنبه
+18 °C
13 اوت
2.54
64 %
6.04 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+10 °C
07:24
12:48
18:11
19:37
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
1.35
93 %
4.08 m/s
S
1008 hPa
light rain
99 %
+16 °C
+13 °C
+13 °C
+14 °C
07:23
12:47
18:12
19:37
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
62 %
7.69 m/s
WSW
1008 hPa
overcast clouds
91 %
+15 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:21
12:47
18:13
19:38
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
38 %
7.57 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
2 %
+14 °C
+9 °C
+12 °C
+7 °C
07:20
12:47
18:13
19:38
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
43 %
10.55 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:19
12:47
18:14
19:39
پنج شنبه
+8 °C
18 اوت
7.07
61 %
11.76 m/s
SW
1014 hPa
moderate rain
96 %
+8 °C
+7 °C
+8 °C
+6 °C
07:18
12:46
18:15
19:40
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.52
37 %
11.84 m/s
NW
1016 hPa
light rain
2 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+3 °C
07:17
12:46
18:16
19:40
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
37 %
10.04 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+15 °C
+7 °C
07:16
12:46
18:16
19:41
یکشنبه
+17 °C
21 اوت
0
47 %
7.03 m/s
N
1019 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
07:14
12:46
18:17
19:42
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+9 °C
07:31
صبح
+8 °C
12:49
روز
+11 °C
18:06
شب
+9 °C
19:32
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 72 %

سرعت باد 6.36 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 100

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَلِنَس -03:00
17:08:42
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...