پیش بینی آب و هوا در سَلِنَس

-34° 46.639 S -55° 50.372 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
19:32:38
0
47 %
6.9 m/s
ENE
1011 hPa
clear sky
0
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+17 °C
05:22
12:34
19:46
21:30
امروز
+28 °C
4 دسامبر
0
51 %
8.05 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+17 °C
05:22
12:34
19:45
21:29
فردا
+34 °C
5 دسامبر
0
21 %
7.27 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+17 °C
05:22
12:34
19:46
21:30
سهشنبه
+29 °C
6 دسامبر
0
34 %
10.95 m/s
NE
1011 hPa
scattered clouds
45 %
+29 °C
+29 °C
+35 °C
+19 °C
05:22
12:34
19:46
21:31
چهار شنبه
+34 °C
7 دسامبر
0
34 %
10.36 m/s
NNE
1004 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+22 °C
+31 °C
+24 °C
05:22
12:35
19:47
21:32
پنج شنبه
+36 °C
8 دسامبر
3.41
26 %
8.29 m/s
N
1004 hPa
light rain
67 %
+36 °C
+22 °C
+22 °C
+20 °C
05:22
12:35
19:48
21:33
جمعه
+29 °C
9 دسامبر
1.47
54 %
8.06 m/s
SE
1009 hPa
light rain
0 %
+29 °C
+23 °C
+25 °C
+20 °C
05:23
12:36
19:49
21:34
شنبه
+31 °C
10 دسامبر
28.67
51 %
7.28 m/s
SSE
1002 hPa
heavy intensity rain
57 %
+31 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
05:23
12:36
19:50
21:35
یکشنبه
+22 °C
11 دسامبر
2.78
54 %
10.78 m/s
SW
998 hPa
light rain
35 %
+22 °C
+17 °C
+19 °C
+20 °C
05:23
12:37
19:50
21:36
دوشنبه
+18 °C
12 دسامبر
6.73
68 %
6.19 m/s
SSE
1011 hPa
moderate rain
45 %
+18 °C
+15 °C
+19 °C
+16 °C
05:23
12:37
19:51
21:37
سهشنبه
+24 °C
13 دسامبر
0
36 %
7.27 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+18 °C
+21 °C
+12 °C
05:23
12:38
19:52
21:38
چهار شنبه
+29 °C
14 دسامبر
0
33 %
8.52 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
7 %
+29 °C
+23 °C
+29 °C
+16 °C
05:24
12:38
19:52
21:38
پنج شنبه
+30 °C
15 دسامبر
0
38 %
9.59 m/s
SSE
1007 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+20 °C
+22 °C
+19 °C
05:24
12:39
19:53
21:39
جمعه
+21 °C
16 دسامبر
0
61 %
8.46 m/s
SSE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+21 °C
+17 °C
+19 °C
+19 °C
05:24
12:39
19:54
21:40
شنبه
+21 °C
17 دسامبر
0
51 %
8.45 m/s
SE
1016 hPa
overcast clouds
97 %
+21 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
05:25
12:40
19:54
21:41
یکشنبه
+23 °C
18 دسامبر
0
51 %
7.87 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+19 °C
+22 °C
+14 °C
05:25
12:40
19:55
21:41
دوشنبه
+24 °C
19 دسامبر
0
59 %
9.78 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
4 %
+24 °C
+20 °C
+23 °C
+15 °C
05:26
12:40
19:55
21:42
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+27 °C
05:22
صبح
+17 °C
12:34
روز
+28 °C
19:46
شب
+28 °C
21:30
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 47 %

سرعت باد 6.9 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَلِنَس -03:00
19:12:39
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...