پیش بینی آب و هوا در سَن بَُتِستَ

-34° 26.41 S -55° 57.517 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:21:04
0
60 %
6.18 m/s
SE
1024 hPa
broken clouds
63
+11 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:31
12:49
18:07
19:33
امروز
+11 °C
6 اوت
0.11
62 %
6.36 m/s
SE
1025 hPa
light rain
74 %
+11 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:31
12:49
18:07
19:33
فردا
+13 °C
7 اوت
0
54 %
5.44 m/s
ESE
1028 hPa
few clouds
14 %
+13 °C
+7 °C
+11 °C
+4 °C
07:30
12:49
18:08
19:33
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
53 %
5.73 m/s
SE
1030 hPa
few clouds
15 %
+13 °C
+7 °C
+9 °C
+5 °C
07:29
12:49
18:09
19:34
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
54 %
3.94 m/s
N
1027 hPa
few clouds
13 %
+14 °C
+13 °C
+14 °C
+5 °C
07:28
12:49
18:09
19:35
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
56 %
6.35 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
10 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+11 °C
07:27
12:49
18:10
19:35
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
66 %
3.97 m/s
NNE
1020 hPa
overcast clouds
97 %
+16 °C
+15 °C
+16 °C
+7 °C
07:26
12:48
18:11
19:36
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
70 %
3.21 m/s
SE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+11 °C
07:25
12:48
18:12
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
0
61 %
4.62 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+13 °C
+17 °C
+11 °C
07:24
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+20 °C
14 اوت
4.99
83 %
5.97 m/s
N
1003 hPa
light rain
98 %
+20 °C
+13 °C
+17 °C
+14 °C
07:23
12:48
18:13
19:38
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
39 %
4.88 m/s
SSW
1009 hPa
overcast clouds
100 %
+15 °C
+10 °C
+13 °C
+9 °C
07:22
12:48
18:14
19:38
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.1
53 %
8.2 m/s
SW
1018 hPa
light rain
4 %
+12 °C
+6 °C
+9 °C
+8 °C
07:20
12:47
18:14
19:39
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
43 %
7.99 m/s
NW
1022 hPa
sky is clear
1 %
+15 °C
+10 °C
+14 °C
+4 °C
07:19
12:47
18:15
19:40
پنج شنبه
+12 °C
18 اوت
0
33 %
5.85 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+6 °C
+10 °C
+3 °C
07:18
12:47
18:16
19:40
جمعه
+15 °C
19 اوت
0
35 %
5.84 m/s
NNE
1025 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+9 °C
+13 °C
+2 °C
07:17
12:47
18:17
19:41
شنبه
+19 °C
20 اوت
0
57 %
4.82 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+18 °C
+7 °C
07:16
12:46
18:17
19:41
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0.16
62 %
3.88 m/s
NNW
1017 hPa
light rain
7 %
+23 °C
+17 °C
+21 °C
+13 °C
07:14
12:46
18:18
19:42
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:31
صبح
+6 °C
12:49
روز
+11 °C
18:07
شب
+9 °C
19:33
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 60 %

سرعت باد 6.18 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 63

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَن بَُتِستَ -03:00
15:08:05
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...