پیش بینی آب و هوا در سَن لُِس

-34° 46.116 S -55° 35.441 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
17:46:07
0
38 %
7.23 m/s
ESE
1010 hPa
clear sky
0
+28 °C
+21 °C
+28 °C
+17 °C
05:21
12:33
19:44
21:28
امروز
+28 °C
4 دسامبر
0
46 %
7.39 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+21 °C
+28 °C
+17 °C
05:21
12:33
19:44
21:28
فردا
+34 °C
5 دسامبر
0
19 %
6.91 m/s
SSE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+30 °C
+16 °C
05:21
12:33
19:45
21:29
سهشنبه
+31 °C
6 دسامبر
0
29 %
10.05 m/s
NE
1011 hPa
scattered clouds
42 %
+31 °C
+29 °C
+36 °C
+18 °C
05:21
12:33
19:45
21:30
چهار شنبه
+34 °C
7 دسامبر
0
32 %
9.67 m/s
NNE
1004 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+22 °C
+31 °C
+24 °C
05:21
12:34
19:46
21:31
پنج شنبه
+37 °C
8 دسامبر
3.73
23 %
8.47 m/s
NNE
1004 hPa
light rain
67 %
+37 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
05:21
12:34
19:47
21:32
جمعه
+30 °C
9 دسامبر
1.56
51 %
7.31 m/s
SE
1009 hPa
light rain
0 %
+30 °C
+23 °C
+26 °C
+20 °C
05:22
12:35
19:48
21:33
شنبه
+32 °C
10 دسامبر
30.14
49 %
6.68 m/s
SSE
1002 hPa
heavy intensity rain
52 %
+32 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
05:22
12:35
19:49
21:34
یکشنبه
+22 °C
11 دسامبر
3.27
55 %
10.2 m/s
SW
998 hPa
light rain
39 %
+22 °C
+16 °C
+19 °C
+20 °C
05:22
12:36
19:49
21:35
دوشنبه
+18 °C
12 دسامبر
6.23
67 %
5.72 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
51 %
+18 °C
+15 °C
+18 °C
+15 °C
05:22
12:36
19:50
21:36
سهشنبه
+24 °C
13 دسامبر
0
34 %
6.59 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+18 °C
+21 °C
+12 °C
05:22
12:37
19:51
21:37
چهار شنبه
+29 °C
14 دسامبر
0
31 %
7.91 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
4 %
+29 °C
+23 °C
+29 °C
+16 °C
05:23
12:37
19:51
21:37
پنج شنبه
+30 °C
15 دسامبر
0
37 %
8.81 m/s
SSE
1007 hPa
sky is clear
6 %
+30 °C
+20 °C
+22 °C
+19 °C
05:23
12:38
19:52
21:38
جمعه
+21 °C
16 دسامبر
0
60 %
7.86 m/s
SSE
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+21 °C
+17 °C
+19 °C
+19 °C
05:23
12:38
19:53
21:39
شنبه
+22 °C
17 دسامبر
0
50 %
8 m/s
SE
1016 hPa
overcast clouds
99 %
+22 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
05:24
12:39
19:53
21:40
یکشنبه
+23 °C
18 دسامبر
0
49 %
7.34 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+19 °C
+22 °C
+14 °C
05:24
12:39
19:54
21:40
دوشنبه
+24 °C
19 دسامبر
0
57 %
8.99 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
3 %
+24 °C
+20 °C
+23 °C
+15 °C
05:25
12:40
19:54
21:41
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+28 °C
05:21
صبح
+17 °C
12:33
روز
+28 °C
19:44
شب
+28 °C
21:28
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 38 %

سرعت باد 7.23 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَن لُِس -03:00
17:12:07
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...