پیش بینی آب و هوا در سَنتَ َنَ

-34° 47.715 S -55° 28.985 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
17:03:38
0
71 %
4.57 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
89
+12 °C
+6 °C
+10 °C
+7 °C
07:30
12:47
18:05
19:31
امروز
+12 °C
6 اوت
0
62 %
5.58 m/s
SE
1026 hPa
broken clouds
74 %
+12 °C
+6 °C
+10 °C
+7 °C
07:30
12:47
18:05
19:31
فردا
+13 °C
7 اوت
0
55 %
4.9 m/s
ESE
1029 hPa
scattered clouds
35 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+6 °C
07:29
12:47
18:05
19:31
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
62 %
3.67 m/s
ESE
1031 hPa
sky is clear
8 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+6 °C
07:28
12:47
18:06
19:32
سهشنبه
+15 °C
9 اوت
0
59 %
2.62 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+10 °C
+11 °C
+5 °C
07:27
12:47
18:07
19:33
چهار شنبه
+17 °C
10 اوت
0
61 %
5.22 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+7 °C
07:26
12:47
18:08
19:33
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0
67 %
3.63 m/s
N
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+13 °C
+14 °C
+9 °C
07:25
12:46
18:08
19:34
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
55 %
2.54 m/s
ENE
1022 hPa
few clouds
18 %
+19 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
07:23
12:46
18:09
19:34
شنبه
+19 °C
13 اوت
1.55
59 %
5.15 m/s
NNE
1017 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+15 °C
+16 °C
+10 °C
07:22
12:46
18:10
19:35
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
2.55
95 %
3.11 m/s
NNE
1007 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+14 °C
+14 °C
+14 °C
07:21
12:46
18:11
19:36
دوشنبه
+14 °C
15 اوت
0
71 %
6.23 m/s
WSW
1007 hPa
overcast clouds
89 %
+14 °C
+11 °C
+12 °C
+13 °C
07:20
12:46
18:11
19:36
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
35 %
5.93 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+7 °C
07:19
12:45
18:12
19:37
چهار شنبه
+17 °C
17 اوت
0
41 %
8.19 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
2 %
+17 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:18
12:45
18:13
19:38
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
5.7
61 %
9.92 m/s
SW
1013 hPa
light rain
99 %
+9 °C
+7 °C
+7 °C
+5 °C
07:17
12:45
18:13
19:38
جمعه
+11 °C
19 اوت
1.08
38 %
9.75 m/s
NW
1016 hPa
light rain
2 %
+11 °C
+10 °C
+11 °C
+3 °C
07:15
12:45
18:14
19:39
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
35 %
8.47 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+7 °C
07:14
12:45
18:15
19:39
یکشنبه
+19 °C
21 اوت
0
42 %
5.12 m/s
N
1020 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
07:13
12:44
18:16
19:40
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+10 °C
07:30
صبح
+7 °C
12:47
روز
+12 °C
18:05
شب
+10 °C
19:31
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 71 %

سرعت باد 4.57 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 89

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَنتَ َنَ -03:00
17:08:08
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...