سَنتَ لُسَِ دِل ِستِ (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در سَنتَ لُسَِ دِل ِستِ

-34° 47.359 S -55° 32.191 W
آب و هوا در حال حاضر
+19 °C
03:20:23
0
92 %
2.29 m/s
NE
1010 hPa
scattered clouds
29
+27 °C
+21 °C
+21 °C
+19 °C
05:21
12:31
19:40
21:23
امروز
+27 °C
30 نوامبر
80.22
68 %
6.55 m/s
NNE
1007 hPa
very heavy rain
100 %
+27 °C
+21 °C
+21 °C
+19 °C
05:21
12:31
19:40
21:23
فردا
+25 °C
1 دسامبر
0.61
79 %
6.13 m/s
SSE
1006 hPa
light rain
96 %
+25 °C
+18 °C
+24 °C
+21 °C
05:21
12:31
19:41
21:24
شنبه
+20 °C
2 دسامبر
0.11
41 %
8.35 m/s
SSE
1017 hPa
light rain
100 %
+20 °C
+15 °C
+16 °C
+15 °C
05:21
12:31
19:42
21:25
یکشنبه
+20 °C
3 دسامبر
0
38 %
6.08 m/s
SE
1023 hPa
sky is clear
1 %
+20 °C
+13 °C
+18 °C
+12 °C
05:21
12:32
19:43
21:27
دوشنبه
+24 °C
4 دسامبر
0
43 %
6.11 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
6 %
+24 °C
+18 °C
+21 °C
+11 °C
05:21
12:32
19:43
21:28
سهشنبه
+23 °C
5 دسامبر
4.95
75 %
4.66 m/s
SSW
1010 hPa
moderate rain
100 %
+23 °C
+18 °C
+22 °C
+18 °C
05:21
12:33
19:44
21:29
چهار شنبه
+18 °C
6 دسامبر
1.38
76 %
6.26 m/s
S
1018 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+17 °C
05:21
12:33
19:45
21:30
پنج شنبه
+20 °C
7 دسامبر
0
49 %
5.24 m/s
SSE
1024 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+12 °C
+18 °C
+12 °C
05:21
12:33
19:46
21:31
جمعه
+24 °C
8 دسامبر
0
41 %
5.98 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+18 °C
+24 °C
+11 °C
05:21
12:34
19:47
21:32
شنبه
+28 °C
9 دسامبر
16.39
52 %
6.04 m/s
NE
1009 hPa
heavy intensity rain
100 %
+28 °C
+21 °C
+23 °C
+16 °C
05:21
12:34
19:47
21:33
یکشنبه
+20 °C
10 دسامبر
21.84
46 %
9.34 m/s
S
1014 hPa
heavy intensity rain
43 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+16 °C
05:21
12:35
19:48
21:34
دوشنبه
+24 °C
11 دسامبر
0
31 %
3.64 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+18 °C
+25 °C
+10 °C
05:22
12:35
19:49
21:35
سهشنبه
+18 °C
12 دسامبر
0
44 %
9.16 m/s
S
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+17 °C
05:22
12:36
19:50
21:36
چهار شنبه
+18 °C
13 دسامبر
0
45 %
4.8 m/s
SSE
1022 hPa
scattered clouds
27 %
+18 °C
+11 °C
+16 °C
+11 °C
05:22
12:36
19:50
21:36
پنج شنبه
+24 °C
14 دسامبر
0
32 %
5.69 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+17 °C
+21 °C
+9 °C
05:22
12:37
19:51
21:37
جمعه
+26 °C
15 دسامبر
0
36 %
5.68 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
6 %
+26 °C
+19 °C
+26 °C
+13 °C
05:23
12:37
19:52
21:38
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+19 °C
05:21
صبح
+19 °C
12:31
روز
+27 °C
19:40
شب
+21 °C
21:23
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 92 %

سرعت باد 2.29 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 29

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَنتَ لُسَِ دِل ِستِ -03:00
03:12:13
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...