پیش بینی آب و هوا در سَنتَ لُسَِ

-34° 27.2 S -56° 23.434 W
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
19:56:05
0
82 %
3.85 m/s
SE
1026 hPa
overcast clouds
88
+13 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
07:32
12:51
18:10
19:35
امروز
+13 °C
6 اوت
0
59 %
6.2 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
86 %
+13 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
07:33
12:51
18:09
19:35
فردا
+14 °C
7 اوت
0
54 %
5.45 m/s
E
1028 hPa
sky is clear
8 %
+14 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:32
12:51
18:10
19:35
دوشنبه
+14 °C
8 اوت
0
52 %
3.87 m/s
ESE
1031 hPa
sky is clear
2 %
+14 °C
+7 °C
+10 °C
+5 °C
07:31
12:51
18:10
19:36
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
45 %
3.34 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
4 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+4 °C
07:30
12:50
18:11
19:36
چهار شنبه
+17 °C
10 اوت
0
64 %
6.69 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
07:29
12:50
18:12
19:37
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.2
67 %
3.52 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:28
12:50
18:13
19:38
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
57 %
3.01 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+13 °C
+17 °C
+14 °C
07:27
12:50
18:13
19:38
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.44
59 %
6.73 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+17 °C
+10 °C
07:25
12:50
18:14
19:39
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
1.3
88 %
3.69 m/s
S
1007 hPa
light rain
100 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+15 °C
07:24
12:50
18:15
19:39
دوشنبه
+17 °C
15 اوت
0
49 %
8.41 m/s
WSW
1008 hPa
broken clouds
80 %
+17 °C
+11 °C
+13 °C
+12 °C
07:23
12:49
18:15
19:40
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
32 %
6.59 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
1 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+5 °C
07:22
12:49
18:16
19:41
چهار شنبه
+17 °C
17 اوت
0
41 %
9.83 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
1 %
+17 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:21
12:49
18:17
19:41
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
5.46
54 %
9.75 m/s
SW
1015 hPa
light rain
97 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
07:20
12:49
18:18
19:42
جمعه
+12 °C
19 اوت
0.25
32 %
10.48 m/s
NW
1017 hPa
light rain
2 %
+12 °C
+10 °C
+12 °C
+2 °C
07:19
12:48
18:18
19:43
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
31 %
8.63 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+10 °C
+15 °C
+7 °C
07:17
12:48
18:19
19:43
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
45 %
6.81 m/s
NNE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+7 °C
07:16
12:48
18:20
19:44
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+9 °C
07:32
صبح
+6 °C
12:51
روز
+13 °C
18:10
شب
+9 °C
19:35
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 82 %

سرعت باد 3.85 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 88

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَنتَ لُسَِ -03:00
19:08:05
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...