پیش بینی آب و هوا در سَنتَ رُسَ

-34° 29.891 S -56° 2.277 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
15:46:31
0
62 %
6.52 m/s
SE
1024 hPa
scattered clouds
34
+12 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:31
12:49
18:07
19:33
امروز
+12 °C
6 اوت
0
61 %
6.52 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
80 %
+12 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:31
12:49
18:07
19:33
فردا
+13 °C
7 اوت
0
54 %
5.59 m/s
ESE
1028 hPa
few clouds
11 %
+13 °C
+7 °C
+11 °C
+5 °C
07:30
12:49
18:08
19:34
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
52 %
5.8 m/s
SE
1030 hPa
sky is clear
10 %
+13 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
07:29
12:49
18:09
19:34
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
52 %
3.89 m/s
N
1027 hPa
few clouds
18 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+5 °C
07:28
12:49
18:10
19:35
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
57 %
6.43 m/s
N
1024 hPa
few clouds
20 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+12 °C
07:27
12:49
18:10
19:36
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0
66 %
3.96 m/s
N
1020 hPa
overcast clouds
96 %
+16 °C
+16 °C
+16 °C
+7 °C
07:26
12:49
18:11
19:36
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
69 %
3.72 m/s
SE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+11 °C
07:25
12:49
18:12
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
0
61 %
4.55 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+14 °C
+17 °C
+11 °C
07:24
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+20 °C
14 اوت
5.34
83 %
5.73 m/s
N
1003 hPa
moderate rain
99 %
+20 °C
+13 °C
+17 °C
+14 °C
07:23
12:48
18:13
19:38
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
38 %
5.08 m/s
SSW
1009 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+10 °C
+14 °C
+9 °C
07:22
12:48
18:14
19:39
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.13
53 %
8.19 m/s
SW
1018 hPa
light rain
4 %
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+8 °C
07:21
12:48
18:15
19:39
چهار شنبه
+15 °C
17 اوت
0
42 %
8.05 m/s
NW
1022 hPa
sky is clear
2 %
+15 °C
+10 °C
+14 °C
+4 °C
07:20
12:47
18:15
19:40
پنج شنبه
+13 °C
18 اوت
0
33 %
5.82 m/s
S
1030 hPa
sky is clear
0 %
+13 °C
+6 °C
+10 °C
+3 °C
07:18
12:47
18:16
19:41
جمعه
+15 °C
19 اوت
0
35 %
5.88 m/s
NNE
1025 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+10 °C
+14 °C
+2 °C
07:17
12:47
18:17
19:41
شنبه
+20 °C
20 اوت
0
56 %
4.89 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+14 °C
+18 °C
+7 °C
07:16
12:47
18:18
19:42
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0.11
61 %
3.8 m/s
NNW
1017 hPa
light rain
8 %
+23 °C
+17 °C
+21 °C
+13 °C
07:15
12:47
18:18
19:42
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+10 °C
07:31
صبح
+6 °C
12:49
روز
+12 °C
18:07
شب
+9 °C
19:33
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 62 %

سرعت باد 6.52 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 34

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَنتَ رُسَ -03:00
15:08:32
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...