پیش بینی آب و هوا در سهَنگرِلَ

-34° 50.783 S -55° 59.884 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
18:27:45
0
59 %
6.17 m/s
ESE
1012 hPa
clear sky
0
+28 °C
+23 °C
+28 °C
+19 °C
05:23
12:34
19:46
21:30
امروز
+28 °C
4 دسامبر
0
55 %
7.4 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+23 °C
+28 °C
+19 °C
05:23
12:34
19:46
21:30
فردا
+31 °C
5 دسامبر
0
33 %
6.52 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+19 °C
05:23
12:35
19:46
21:31
سهشنبه
+29 °C
6 دسامبر
0
38 %
9.45 m/s
NNE
1010 hPa
broken clouds
70 %
+29 °C
+30 °C
+32 °C
+21 °C
05:23
12:35
19:47
21:32
چهار شنبه
+32 °C
7 دسامبر
0
40 %
9.34 m/s
NNE
1004 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+32 °C
+25 °C
05:23
12:35
19:48
21:33
پنج شنبه
+33 °C
8 دسامبر
4.18
39 %
7.93 m/s
NW
1004 hPa
light rain
68 %
+33 °C
+23 °C
+24 °C
+21 °C
05:23
12:36
19:49
21:34
جمعه
+28 °C
9 دسامبر
1.33
59 %
6.4 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
0 %
+28 °C
+23 °C
+25 °C
+20 °C
05:23
12:36
19:50
21:35
شنبه
+30 °C
10 دسامبر
17.95
60 %
5.45 m/s
NE
1002 hPa
moderate rain
62 %
+30 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:23
12:37
19:50
21:36
یکشنبه
+21 °C
11 دسامبر
2.37
59 %
9.6 m/s
S
999 hPa
light rain
44 %
+21 °C
+17 °C
+19 °C
+20 °C
05:23
12:37
19:51
21:37
دوشنبه
+18 °C
12 دسامبر
5.26
65 %
5.7 m/s
SSW
1011 hPa
light rain
14 %
+18 °C
+17 °C
+19 °C
+17 °C
05:24
12:38
19:52
21:38
سهشنبه
+23 °C
13 دسامبر
0
37 %
6.25 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+20 °C
+21 °C
+14 °C
05:24
12:38
19:53
21:39
چهار شنبه
+28 °C
14 دسامبر
0
36 %
7.63 m/s
N
1010 hPa
scattered clouds
33 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+17 °C
05:24
12:39
19:53
21:39
پنج شنبه
+29 °C
15 دسامبر
0
45 %
8.83 m/s
SE
1007 hPa
sky is clear
3 %
+29 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
05:25
12:39
19:54
21:40
جمعه
+21 °C
16 دسامبر
0
60 %
7.55 m/s
SSE
1014 hPa
overcast clouds
98 %
+21 °C
+18 °C
+19 °C
+19 °C
05:25
12:40
19:54
21:41
شنبه
+21 °C
17 دسامبر
0
52 %
7.44 m/s
ESE
1016 hPa
overcast clouds
93 %
+21 °C
+19 °C
+20 °C
+17 °C
05:25
12:40
19:55
21:42
یکشنبه
+23 °C
18 دسامبر
0
49 %
7.46 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+20 °C
+22 °C
+16 °C
05:26
12:41
19:56
21:42
دوشنبه
+24 °C
19 دسامبر
0
56 %
8.85 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
7 %
+24 °C
+21 °C
+23 °C
+17 °C
05:26
12:41
19:56
21:43
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+28 °C
05:23
صبح
+19 °C
12:34
روز
+28 °C
19:46
شب
+28 °C
21:30
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 59 %

سرعت باد 6.17 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سهَنگرِلَ -03:00
18:12:45
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...