پیش بینی آب و هوا در سُكَ

-34° 41.059 S -55° 42.12 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
16:38:07
0
70 %
5.66 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
79
+12 °C
+7 °C
+10 °C
+8 °C
07:30
12:48
18:06
19:32
امروز
+12 °C
6 اوت
0
63 %
6.63 m/s
SE
1026 hPa
broken clouds
77 %
+12 °C
+7 °C
+10 °C
+8 °C
07:30
12:48
18:06
19:32
فردا
+13 °C
7 اوت
0
56 %
5.79 m/s
ESE
1029 hPa
few clouds
22 %
+13 °C
+7 °C
+11 °C
+7 °C
07:29
12:48
18:06
19:32
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
63 %
4.61 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
4 %
+13 °C
+7 °C
+11 °C
+7 °C
07:28
12:48
18:07
19:33
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
60 %
3.08 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
07:27
12:48
18:08
19:34
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
64 %
6.27 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
07:26
12:48
18:09
19:34
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0
68 %
4.05 m/s
N
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+9 °C
07:25
12:47
18:09
19:35
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
58 %
3.23 m/s
ENE
1022 hPa
sky is clear
9 %
+19 °C
+13 °C
+14 °C
+12 °C
07:24
12:47
18:10
19:35
شنبه
+18 °C
13 اوت
2.21
61 %
6.13 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+10 °C
07:23
12:47
18:11
19:36
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
1.95
93 %
3.96 m/s
NNE
1008 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+14 °C
+14 °C
+14 °C
07:22
12:47
18:12
19:37
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
61 %
7.4 m/s
WSW
1008 hPa
overcast clouds
89 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+13 °C
07:21
12:47
18:12
19:37
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
36 %
6.85 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
1 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+6 °C
07:20
12:46
18:13
19:38
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
42 %
9.75 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:19
12:46
18:14
19:38
پنج شنبه
+8 °C
18 اوت
6.05
59 %
10.69 m/s
SSW
1014 hPa
moderate rain
98 %
+8 °C
+7 °C
+8 °C
+5 °C
07:17
12:46
18:14
19:39
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.64
36 %
10.94 m/s
NW
1017 hPa
light rain
2 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+3 °C
07:16
12:46
18:15
19:40
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
35 %
9.11 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+15 °C
+7 °C
07:15
12:45
18:16
19:40
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
44 %
6.45 m/s
N
1020 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
07:14
12:45
18:17
19:41
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:30
صبح
+8 °C
12:48
روز
+12 °C
18:06
شب
+10 °C
19:32
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 70 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 79

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سُكَ -03:00
16:08:08
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...