سُلِس گرَندِ (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در سُلِس گرَندِ

-34° 42.782 S -55° 26.339 W
آب و هوا در حال حاضر
+12 °C
02:58:06
0
79 %
2.51 m/s
ENE
1023 hPa
scattered clouds
48
+25 °C
+16 °C
+24 °C
+11 °C
05:21
12:32
19:43
21:27
امروز
+25 °C
4 دسامبر
20.38
37 %
6.91 m/s
NE
1019 hPa
heavy intensity rain
15 %
+25 °C
+16 °C
+24 °C
+11 °C
05:21
12:32
19:43
21:27
فردا
+20 °C
5 دسامبر
7.49
93 %
4.73 m/s
ENE
1010 hPa
moderate rain
100 %
+20 °C
+19 °C
+20 °C
+18 °C
05:21
12:32
19:44
21:28
چهار شنبه
+19 °C
6 دسامبر
1.37
75 %
6.36 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
97 %
+19 °C
+16 °C
+19 °C
+19 °C
05:21
12:33
19:44
21:29
پنج شنبه
+22 °C
7 دسامبر
0
52 %
5.29 m/s
SE
1022 hPa
broken clouds
57 %
+22 °C
+14 °C
+19 °C
+17 °C
05:21
12:33
19:45
21:30
جمعه
+25 °C
8 دسامبر
0
41 %
6.61 m/s
ENE
1019 hPa
sky is clear
7 %
+25 °C
+17 °C
+24 °C
+11 °C
05:21
12:34
19:46
21:31
شنبه
+26 °C
9 دسامبر
0
44 %
5.64 m/s
ENE
1013 hPa
broken clouds
68 %
+26 °C
+19 °C
+23 °C
+14 °C
05:21
12:34
19:47
21:32
یکشنبه
+21 °C
10 دسامبر
0.53
72 %
6.92 m/s
E
1010 hPa
light rain
34 %
+21 °C
+17 °C
+20 °C
+18 °C
05:21
12:34
19:48
21:33
دوشنبه
+22 °C
11 دسامبر
0.82
72 %
7.15 m/s
SE
1011 hPa
light rain
81 %
+22 °C
+19 °C
+20 °C
+18 °C
05:21
12:35
19:48
21:34
سهشنبه
+25 °C
12 دسامبر
0.24
62 %
5.1 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
79 %
+25 °C
+20 °C
+24 °C
+19 °C
05:22
12:35
19:49
21:35
چهار شنبه
+27 °C
13 دسامبر
0
53 %
4.62 m/s
SE
1005 hPa
sky is clear
6 %
+27 °C
+21 °C
+25 °C
+18 °C
05:22
12:36
19:50
21:36
پنج شنبه
+31 °C
14 دسامبر
0
43 %
5.15 m/s
ESE
1007 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+27 °C
+19 °C
05:22
12:36
19:50
21:36
جمعه
+30 °C
15 دسامبر
14.77
39 %
4.73 m/s
ENE
1007 hPa
moderate rain
100 %
+30 °C
+22 °C
+22 °C
+20 °C
05:23
12:37
19:51
21:37
شنبه
+20 °C
16 دسامبر
0
53 %
6.89 m/s
S
1014 hPa
sky is clear
7 %
+20 °C
+14 °C
+18 °C
+17 °C
05:23
12:37
19:52
21:38
یکشنبه
+27 °C
17 دسامبر
0
33 %
5.18 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+27 °C
+13 °C
05:23
12:38
19:52
21:38
دوشنبه
+26 °C
18 دسامبر
0
51 %
7.85 m/s
S
1009 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+17 °C
+20 °C
+17 °C
05:24
12:38
19:53
21:39
سهشنبه
+24 °C
19 دسامبر
0
40 %
7.02 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+18 °C
+23 °C
+13 °C
05:24
12:39
19:53
21:40
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+12 °C
05:21
صبح
+11 °C
12:32
روز
+25 °C
19:43
شب
+24 °C
21:27
شب
+16 °C
میزان بارش 0

رطوبت 79 %

سرعت باد 2.51 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 48

فشار 1023 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
سُلِس گرَندِ -03:00
03:12:40
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...