پیش بینی آب و هوا در تُتُرَل دِل سَُسِ

-34° 39.655 S -55° 59.596 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
19:04:45
0
61 %
5.66 m/s
ESE
1012 hPa
clear sky
0
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+18 °C
05:23
12:35
19:46
21:30
امروز
+33 °C
4 دسامبر
0
30 %
6.09 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+18 °C
05:23
12:34
19:45
21:29
فردا
+36 °C
5 دسامبر
0
12 %
6.15 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+25 °C
+31 °C
+18 °C
05:23
12:35
19:46
21:30
سهشنبه
+35 °C
6 دسامبر
0
15 %
8.89 m/s
NE
1010 hPa
scattered clouds
48 %
+35 °C
+30 °C
+38 °C
+20 °C
05:23
12:35
19:47
21:31
چهار شنبه
+37 °C
7 دسامبر
0
21 %
7.9 m/s
NNE
1004 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+23 °C
+35 °C
+25 °C
05:23
12:35
19:48
21:32
پنج شنبه
+39 °C
8 دسامبر
4.45
19 %
5.8 m/s
NNW
1004 hPa
moderate rain
70 %
+39 °C
+23 °C
+23 °C
+20 °C
05:23
12:36
19:48
21:33
جمعه
+32 °C
9 دسامبر
1.27
43 %
5.15 m/s
SE
1009 hPa
light rain
6 %
+32 °C
+24 °C
+27 °C
+20 °C
05:24
12:36
19:49
21:34
شنبه
+34 °C
10 دسامبر
25.26
40 %
6.69 m/s
S
1002 hPa
heavy intensity rain
67 %
+34 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:24
12:37
19:50
21:35
یکشنبه
+23 °C
11 دسامبر
2.53
49 %
8.52 m/s
SSW
999 hPa
light rain
39 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+20 °C
05:24
12:37
19:51
21:36
دوشنبه
+19 °C
12 دسامبر
5.89
64 %
4.9 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
27 %
+19 °C
+16 °C
+19 °C
+16 °C
05:24
12:38
19:51
21:37
سهشنبه
+25 °C
13 دسامبر
0
31 %
5.35 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+18 °C
+22 °C
+13 °C
05:24
12:38
19:52
21:38
چهار شنبه
+30 °C
14 دسامبر
0
26 %
6.85 m/s
N
1010 hPa
scattered clouds
26 %
+30 °C
+24 °C
+32 °C
+16 °C
05:25
12:39
19:53
21:38
پنج شنبه
+33 °C
15 دسامبر
0
23 %
7.55 m/s
SSE
1007 hPa
sky is clear
3 %
+33 °C
+20 °C
+23 °C
+20 °C
05:25
12:39
19:53
21:39
جمعه
+23 °C
16 دسامبر
0
51 %
7.21 m/s
SSE
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+17 °C
+20 °C
+19 °C
05:25
12:40
19:54
21:40
شنبه
+23 °C
17 دسامبر
0
43 %
6.81 m/s
SE
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
05:26
12:40
19:55
21:41
یکشنبه
+25 °C
18 دسامبر
0
36 %
6.1 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+20 °C
+23 °C
+14 °C
05:26
12:41
19:55
21:41
دوشنبه
+27 °C
19 دسامبر
0
42 %
7.91 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
6 %
+27 °C
+21 °C
+24 °C
+15 °C
05:27
12:41
19:56
21:42
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+27 °C
05:23
صبح
+18 °C
12:35
روز
+33 °C
19:46
شب
+28 °C
21:30
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُتُرَل دِل سَُسِ -03:00
19:12:45
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...