پیش بینی آب و هوا در ڤِللَ َِرُپَرقُِ

-34° 47.477 S -55° 59.744 W
آب و هوا در حال حاضر
+10 °C
19:07:39
0
76 %
5.14 m/s
SE
1024 hPa
broken clouds
75
+11 °C
+8 °C
+10 °C
+8 °C
07:31
12:49
18:07
19:33
امروز
+11 °C
6 اوت
0
61 %
5.64 m/s
SE
1026 hPa
overcast clouds
93 %
+11 °C
+8 °C
+10 °C
+8 °C
07:32
12:49
18:07
19:33
فردا
+13 °C
7 اوت
0
52 %
5.21 m/s
ESE
1029 hPa
scattered clouds
31 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+7 °C
07:31
12:49
18:07
19:33
دوشنبه
+13 °C
8 اوت
0
57 %
3.93 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
1 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+7 °C
07:30
12:49
18:08
19:34
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
44 %
2.63 m/s
N
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+6 °C
07:29
12:49
18:09
19:35
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
63 %
5.57 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+8 °C
07:28
12:49
18:10
19:35
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0
64 %
3.56 m/s
N
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+14 °C
+15 °C
+10 °C
07:27
12:49
18:10
19:36
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
54 %
2.64 m/s
ESE
1022 hPa
sky is clear
4 %
+20 °C
+14 °C
+16 °C
+13 °C
07:26
12:48
18:11
19:37
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.24
58 %
5.39 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+11 °C
07:24
12:48
18:12
19:37
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
1.69
87 %
3.19 m/s
SSE
1008 hPa
light rain
92 %
+18 °C
+14 °C
+14 °C
+14 °C
07:23
12:48
18:13
19:38
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
51 %
6.63 m/s
WSW
1008 hPa
broken clouds
68 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+12 °C
07:22
12:48
18:13
19:38
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
31 %
6.33 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
2 %
+14 °C
+10 °C
+13 °C
+8 °C
07:21
12:48
18:14
19:39
چهار شنبه
+17 °C
17 اوت
0
38 %
8.48 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+14 °C
+15 °C
+8 °C
07:20
12:47
18:15
19:40
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
7.24
55 %
8.11 m/s
SW
1014 hPa
moderate rain
94 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+6 °C
07:19
12:47
18:16
19:40
جمعه
+12 °C
19 اوت
0.47
32 %
9.15 m/s
NW
1016 hPa
light rain
5 %
+12 °C
+11 °C
+12 °C
+4 °C
07:17
12:47
18:16
19:41
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
30 %
7.23 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
07:16
12:47
18:17
19:42
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
40 %
5.86 m/s
N
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+14 °C
+17 °C
+9 °C
07:15
12:46
18:18
19:42
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+10 °C
07:31
صبح
+8 °C
12:49
روز
+11 °C
18:07
شب
+10 °C
19:33
شب
+8 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 5.14 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 75

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ڤِللَ َِرُپَرقُِ -03:00
19:08:39
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...