پیش بینی آب و هوا در َرِنِتَس بلَنكَس

-31° 21 S -57° 59 W
آب و هوا در حال حاضر
+16 °C
12:48:16
0
63 %
4.92 m/s
NNE
1024 hPa
few clouds
20
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+7 °C
07:30
12:57
18:23
19:45
امروز
+16 °C
10 اوت
0
64 %
4.29 m/s
NNE
1024 hPa
few clouds
16 %
+16 °C
+10 °C
+13 °C
+7 °C
07:30
12:57
18:23
19:45
فردا
+17 °C
11 اوت
0
71 %
5.01 m/s
NNE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:29
12:56
18:23
19:46
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
69 %
3.5 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+16 °C
+19 °C
+12 °C
07:28
12:56
18:24
19:46
شنبه
+20 °C
13 اوت
0.82
74 %
7.23 m/s
NNE
1009 hPa
light rain
81 %
+20 °C
+18 °C
+20 °C
+14 °C
07:27
12:56
18:25
19:47
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
0.18
68 %
7.97 m/s
S
1008 hPa
light rain
95 %
+18 °C
+11 °C
+15 °C
+16 °C
07:26
12:56
18:25
19:47
دوشنبه
+17 °C
15 اوت
0
54 %
4.07 m/s
NE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+14 °C
+17 °C
+7 °C
07:25
12:56
18:26
19:48
سهشنبه
+16 °C
16 اوت
0
59 %
8.01 m/s
S
1011 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+13 °C
07:24
12:55
18:27
19:48
چهار شنبه
+10 °C
17 اوت
0
60 %
6.11 m/s
SSW
1026 hPa
overcast clouds
100 %
+10 °C
+6 °C
+10 °C
+8 °C
07:23
12:55
18:27
19:49
پنج شنبه
+10 °C
18 اوت
0
51 %
2.61 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
2 %
+10 °C
+6 °C
+9 °C
+2 °C
07:22
12:55
18:28
19:49
جمعه
+11 °C
19 اوت
0
50 %
3.49 m/s
SE
1036 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+7 °C
+10 °C
+3 °C
07:21
12:55
18:28
19:50
شنبه
+13 °C
20 اوت
0
61 %
5.78 m/s
ESE
1038 hPa
few clouds
19 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+4 °C
07:20
12:55
18:29
19:50
یکشنبه
+15 °C
21 اوت
0
63 %
6.29 m/s
ENE
1034 hPa
broken clouds
84 %
+15 °C
+12 °C
+15 °C
+7 °C
07:19
12:54
18:30
19:51
دوشنبه
+11 °C
22 اوت
6.52
87 %
5.62 m/s
E
1028 hPa
light rain
100 %
+11 °C
+12 °C
+12 °C
+9 °C
07:18
12:54
18:30
19:51
سهشنبه
+14 °C
23 اوت
13.67
97 %
3.08 m/s
ENE
1023 hPa
moderate rain
100 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
07:17
12:54
18:31
19:52
چهار شنبه
+17 °C
24 اوت
0.86
74 %
3.3 m/s
NW
1022 hPa
light rain
55 %
+17 °C
+13 °C
+17 °C
+11 °C
07:16
12:53
18:31
19:52
پنج شنبه
+22 °C
25 اوت
0.51
67 %
6.26 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
0 %
+22 °C
+18 °C
+20 °C
+11 °C
07:14
12:53
18:32
19:53
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+16 °C
07:30
صبح
+7 °C
12:57
روز
+16 °C
18:23
شب
+13 °C
19:45
شب
+10 °C
میزان بارش 0

رطوبت 63 %

سرعت باد 4.92 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 20

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َرِنِتَس بلَنكَس -03:00
12:08:38
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...