پیش بینی آب و هوا در مِرِنُس

-32° 23.092 S -56° 54.257 W
آب و هوا در حال حاضر
+13 °C
20:28:29
0.27 1h
93 %
2.36 m/s
WSW
1008 hPa
light rain
100
+13 °C
+13 °C
+14 °C
+14 °C
06:16
12:35
18:53
20:17
امروز
+13 °C
5 اکتبر
1.63
91 %
5.11 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
100 %
+13 °C
+13 °C
+14 °C
+14 °C
06:18
12:35
18:53
20:16
فردا
+23 °C
6 اکتبر
0
34 %
5.48 m/s
WSW
1010 hPa
sky is clear
1 %
+23 °C
+15 °C
+22 °C
+9 °C
06:16
12:35
18:53
20:17
جمعه
+24 °C
7 اکتبر
0
45 %
7.97 m/s
SW
1006 hPa
overcast clouds
94 %
+24 °C
+16 °C
+18 °C
+15 °C
06:15
12:35
18:54
20:18
شنبه
+15 °C
8 اکتبر
0
32 %
7.58 m/s
SSW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+9 °C
+15 °C
+5 °C
06:14
12:34
18:55
20:19
یکشنبه
+18 °C
9 اکتبر
0
35 %
3.86 m/s
SE
1023 hPa
broken clouds
79 %
+18 °C
+11 °C
+17 °C
+5 °C
06:13
12:34
18:56
20:20
دوشنبه
+20 °C
10 اکتبر
0
38 %
3.49 m/s
N
1020 hPa
scattered clouds
34 %
+20 °C
+13 °C
+19 °C
+8 °C
06:11
12:34
18:56
20:20
سهشنبه
+24 °C
11 اکتبر
0
34 %
5.64 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+17 °C
+22 °C
+10 °C
06:10
12:34
18:57
20:21
چهار شنبه
+25 °C
12 اکتبر
0
33 %
4.15 m/s
N
1016 hPa
overcast clouds
96 %
+25 °C
+16 °C
+23 °C
+11 °C
06:09
12:33
18:58
20:22
پنج شنبه
+25 °C
13 اکتبر
0
47 %
3.66 m/s
ENE
1011 hPa
overcast clouds
95 %
+25 °C
+18 °C
+25 °C
+13 °C
06:08
12:33
18:58
20:23
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
0
51 %
4.54 m/s
N
1012 hPa
scattered clouds
32 %
+27 °C
+20 °C
+27 °C
+16 °C
06:07
12:33
18:59
20:24
شنبه
+19 °C
15 اکتبر
3.43
83 %
7.56 m/s
SE
1018 hPa
light rain
100 %
+19 °C
+16 °C
+22 °C
+15 °C
06:05
12:33
19:00
20:25
یکشنبه
+20 °C
16 اکتبر
0
41 %
6.13 m/s
E
1023 hPa
broken clouds
73 %
+20 °C
+14 °C
+20 °C
+8 °C
06:04
12:32
19:01
20:26
دوشنبه
+22 °C
17 اکتبر
0
47 %
5.08 m/s
E
1021 hPa
few clouds
12 %
+22 °C
+15 °C
+22 °C
+9 °C
06:03
12:32
19:01
20:27
سهشنبه
+23 °C
18 اکتبر
0
47 %
7.39 m/s
E
1021 hPa
sky is clear
7 %
+23 °C
+16 °C
+21 °C
+10 °C
06:02
12:32
19:02
20:28
چهار شنبه
+24 °C
19 اکتبر
0
52 %
5.74 m/s
ENE
1018 hPa
broken clouds
61 %
+24 °C
+19 °C
+21 °C
+11 °C
06:01
12:32
19:03
20:29
پنج شنبه
+25 °C
20 اکتبر
0.31
51 %
5.92 m/s
ENE
1018 hPa
light rain
89 %
+25 °C
+18 °C
+22 °C
+13 °C
06:00
12:32
19:04
20:30
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+13 °C
06:16
صبح
+14 °C
12:35
روز
+13 °C
18:53
شب
+14 °C
20:17
شب
+13 °C
میزان بارش 0.27 1h

رطوبت 93 %

سرعت باد 2.36 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1008 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مِرِنُس -03:00
20:10:30
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...