پَسُ دِ لُس كَررُس (اوروگوئه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در پَسُ دِ لُس كَررُس

-31° 58.815 S -57° 25.942 W
آب و هوا در حال حاضر
+16 °C
06:50:33
0
98 %
4.29 m/s
ESE
1011 hPa
overcast clouds
100
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+16 °C
06:37
12:42
18:46
20:07
امروز
+18 °C
22 سپتامبر
10.33
98 %
6.8 m/s
ESE
1010 hPa
moderate rain
100 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+16 °C
06:37
12:42
18:46
20:07
فردا
+19 °C
23 سپتامبر
0.13
82 %
7.57 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
100 %
+19 °C
+16 °C
+18 °C
+14 °C
06:36
12:41
18:47
20:08
یکشنبه
+14 °C
24 سپتامبر
0.62
79 %
8.42 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
100 %
+14 °C
+14 °C
+15 °C
+11 °C
06:35
12:41
18:47
20:09
دوشنبه
+14 °C
25 سپتامبر
3.95
93 %
6.98 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
100 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+13 °C
06:33
12:41
18:48
20:10
سهشنبه
+15 °C
26 سپتامبر
0.51
65 %
7.21 m/s
SSW
1017 hPa
light rain
91 %
+15 °C
+10 °C
+14 °C
+10 °C
06:32
12:40
18:49
20:10
چهار شنبه
+18 °C
27 سپتامبر
0
60 %
6.7 m/s
ENE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+17 °C
+8 °C
06:31
12:40
18:49
20:11
پنج شنبه
+17 °C
28 سپتامبر
0
66 %
5.21 m/s
E
1018 hPa
broken clouds
83 %
+17 °C
+14 °C
+17 °C
+11 °C
06:29
12:40
18:50
20:12
جمعه
+16 °C
29 سپتامبر
0
48 %
4.87 m/s
SW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+16 °C
+6 °C
06:28
12:39
18:50
20:13
شنبه
+18 °C
30 سپتامبر
0
60 %
3.85 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+18 °C
+6 °C
06:27
12:39
18:51
20:13
یکشنبه
+20 °C
1 اکتبر
0
59 %
6.34 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+14 °C
+20 °C
+10 °C
06:25
12:39
18:52
20:14
دوشنبه
+20 °C
2 اکتبر
0
57 %
6.94 m/s
E
1016 hPa
overcast clouds
88 %
+20 °C
+14 °C
+19 °C
+8 °C
06:24
12:38
18:52
20:15
سهشنبه
+22 °C
3 اکتبر
0
60 %
4.84 m/s
E
1012 hPa
broken clouds
51 %
+22 °C
+16 °C
+22 °C
+14 °C
06:23
12:38
18:53
20:16
چهار شنبه
+22 °C
4 اکتبر
0
44 %
6.11 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
5 %
+22 °C
+13 °C
+20 °C
+12 °C
06:22
12:38
18:54
20:17
پنج شنبه
+21 °C
5 اکتبر
0
39 %
7.06 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+14 °C
+19 °C
+9 °C
06:20
12:37
18:54
20:17
جمعه
+19 °C
6 اکتبر
0
44 %
5.39 m/s
ENE
1010 hPa
broken clouds
68 %
+19 °C
+15 °C
+19 °C
+11 °C
06:19
12:37
18:55
20:18
شنبه
+13 °C
7 اکتبر
1.81
53 %
10.92 m/s
SW
1014 hPa
light rain
46 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+11 °C
06:18
12:37
18:56
20:19
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+16 °C
06:37
صبح
+16 °C
12:42
روز
+18 °C
18:46
شب
+16 °C
20:07
شب
+15 °C
میزان بارش 0

رطوبت 98 %

سرعت باد 4.29 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 100

فشار 1011 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
پَسُ دِ لُس كَررُس -03:00
06:09:39
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...