پیش بینی آب و هوا در پایساندو

-32° 19.283 S -58° 4.534 W
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
11:20:57
0
73 %
4.62 m/s
N
1025 hPa
clear sky
0
+15 °C
+9 °C
+13 °C
+5 °C
07:32
12:57
18:22
19:45
امروز
+15 °C
10 اوت
0
72 %
4.89 m/s
NNE
1025 hPa
sky is clear
0 %
+15 °C
+9 °C
+13 °C
+5 °C
07:32
12:57
18:22
19:45
فردا
+16 °C
11 اوت
0
72 %
5.16 m/s
NNE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+16 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
07:31
12:57
18:22
19:45
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
71 %
3.88 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+18 °C
+11 °C
07:30
12:57
18:23
19:46
شنبه
+19 °C
13 اوت
0.26
74 %
6.13 m/s
N
1009 hPa
light rain
35 %
+19 °C
+18 °C
+20 °C
+13 °C
07:29
12:56
18:24
19:47
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
0
68 %
8.5 m/s
S
1009 hPa
scattered clouds
38 %
+16 °C
+9 °C
+13 °C
+15 °C
07:28
12:56
18:24
19:47
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0
45 %
4.05 m/s
NE
1009 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+6 °C
07:27
12:56
18:25
19:48
سهشنبه
+15 °C
16 اوت
0.11
58 %
8.61 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
26 %
+15 °C
+10 °C
+12 °C
+11 °C
07:26
12:56
18:26
19:48
چهار شنبه
+10 °C
17 اوت
0
56 %
6.86 m/s
SSW
1026 hPa
overcast clouds
99 %
+10 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:25
12:56
18:26
19:49
پنج شنبه
+10 °C
18 اوت
0
53 %
2.42 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
3 %
+10 °C
+5 °C
+9 °C
+1 °C
07:24
12:55
18:27
19:49
جمعه
+11 °C
19 اوت
0
50 %
3.41 m/s
SE
1037 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+6 °C
+10 °C
+1 °C
07:23
12:55
18:28
19:50
شنبه
+13 °C
20 اوت
0
65 %
5.33 m/s
E
1039 hPa
sky is clear
4 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+3 °C
07:22
12:55
18:28
19:50
یکشنبه
+14 °C
21 اوت
0
61 %
7.19 m/s
ENE
1035 hPa
broken clouds
84 %
+14 °C
+12 °C
+14 °C
+6 °C
07:20
12:55
18:29
19:51
دوشنبه
+12 °C
22 اوت
2.11
81 %
6.29 m/s
E
1029 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+12 °C
+12 °C
+9 °C
07:19
12:54
18:29
19:52
سهشنبه
+14 °C
23 اوت
15.83
96 %
3.43 m/s
SW
1023 hPa
moderate rain
100 %
+14 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:18
12:54
18:30
19:52
چهار شنبه
+16 °C
24 اوت
5.27
82 %
4.15 m/s
NW
1021 hPa
moderate rain
99 %
+16 °C
+12 °C
+16 °C
+12 °C
07:17
12:54
18:31
19:53
پنج شنبه
+22 °C
25 اوت
0
71 %
7.55 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+18 °C
+21 °C
+10 °C
07:16
12:54
18:31
19:53
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+15 °C
07:32
صبح
+5 °C
12:57
روز
+15 °C
18:22
شب
+13 °C
19:45
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 73 %

سرعت باد 4.62 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 0

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پایساندو -03:00
11:08:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...