پیش بینی آب و هوا در سَن فِلِكس

-32° 20 S -58° 8 W
آب و هوا در حال حاضر
+17 °C
11:39:20
0
68 %
4.79 m/s
N
1025 hPa
clear sky
0
+17 °C
+9 °C
+13 °C
+6 °C
07:32
12:57
18:22
19:45
امروز
+17 °C
10 اوت
0
68 %
4.79 m/s
N
1025 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+9 °C
+13 °C
+6 °C
07:32
12:57
18:22
19:45
فردا
+17 °C
11 اوت
0
71 %
5.05 m/s
NNE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
07:31
12:57
18:23
19:46
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
71 %
3.85 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+15 °C
+18 °C
+12 °C
07:30
12:57
18:23
19:46
شنبه
+20 °C
13 اوت
0.26
73 %
5.76 m/s
N
1009 hPa
light rain
35 %
+20 °C
+18 °C
+20 °C
+13 °C
07:29
12:57
18:24
19:47
یکشنبه
+17 °C
14 اوت
0
68 %
8.59 m/s
S
1010 hPa
scattered clouds
38 %
+17 °C
+10 °C
+13 °C
+16 °C
07:28
12:57
18:25
19:47
دوشنبه
+17 °C
15 اوت
0
44 %
4.06 m/s
NE
1009 hPa
sky is clear
1 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+6 °C
07:27
12:56
18:25
19:48
سهشنبه
+15 °C
16 اوت
0
58 %
8.64 m/s
S
1012 hPa
scattered clouds
31 %
+15 °C
+11 °C
+13 °C
+12 °C
07:26
12:56
18:26
19:48
چهار شنبه
+10 °C
17 اوت
0
55 %
7.01 m/s
SSW
1026 hPa
overcast clouds
99 %
+10 °C
+5 °C
+9 °C
+7 °C
07:25
12:56
18:27
19:49
پنج شنبه
+10 °C
18 اوت
0
53 %
2.37 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
2 %
+10 °C
+6 °C
+9 °C
+2 °C
07:24
12:56
18:27
19:50
جمعه
+11 °C
19 اوت
0
49 %
3.35 m/s
SE
1037 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+7 °C
+10 °C
+2 °C
07:23
12:55
18:28
19:50
شنبه
+13 °C
20 اوت
0
65 %
5.29 m/s
E
1039 hPa
sky is clear
4 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+4 °C
07:22
12:55
18:28
19:51
یکشنبه
+14 °C
21 اوت
0
61 %
7.16 m/s
ENE
1035 hPa
overcast clouds
86 %
+14 °C
+12 °C
+15 °C
+6 °C
07:21
12:55
18:29
19:51
دوشنبه
+12 °C
22 اوت
2.33
83 %
6.21 m/s
E
1029 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+12 °C
+12 °C
+10 °C
07:20
12:55
18:30
19:52
سهشنبه
+14 °C
23 اوت
15.76
96 %
3.33 m/s
SW
1023 hPa
moderate rain
100 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+13 °C
07:18
12:54
18:30
19:52
چهار شنبه
+16 °C
24 اوت
4.99
81 %
4.07 m/s
NW
1021 hPa
moderate rain
98 %
+16 °C
+13 °C
+17 °C
+12 °C
07:17
12:54
18:31
19:53
پنج شنبه
+22 °C
25 اوت
0
71 %
7.44 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+18 °C
+21 °C
+10 °C
07:16
12:54
18:32
19:53
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+17 °C
07:32
صبح
+6 °C
12:57
روز
+17 °C
18:22
شب
+13 °C
19:45
شب
+9 °C
میزان بارش 0

رطوبت 68 %

سرعت باد 4.79 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 0

فشار 1025 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَن فِلِكس -03:00
11:08:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...