پیش بینی آب و هوا در تَِتُكُرَ

-32° 20.413 S -56° 32.74 W
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
20:24:11
3.16 1h
95 %
5.08 m/s
SW
1007 hPa
moderate rain
100
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+13 °C
06:15
12:33
18:52
20:15
امروز
+13 °C
5 اکتبر
10.01
98 %
8.52 m/s
SSW
1006 hPa
moderate rain
100 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+13 °C
06:16
12:34
18:51
20:15
فردا
+21 °C
6 اکتبر
0
50 %
7.32 m/s
WSW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+14 °C
+20 °C
+9 °C
06:15
12:33
18:52
20:15
جمعه
+23 °C
7 اکتبر
0.73
54 %
8.48 m/s
SSW
1006 hPa
light rain
54 %
+23 °C
+13 °C
+15 °C
+15 °C
06:14
12:33
18:53
20:16
شنبه
+13 °C
8 اکتبر
0.12
46 %
6.18 m/s
SW
1020 hPa
light rain
4 %
+13 °C
+8 °C
+13 °C
+5 °C
06:12
12:33
18:53
20:17
یکشنبه
+16 °C
9 اکتبر
0
47 %
4.99 m/s
SE
1023 hPa
scattered clouds
37 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+5 °C
06:11
12:33
18:54
20:18
دوشنبه
+17 °C
10 اکتبر
0
53 %
3.63 m/s
ENE
1021 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+12 °C
+18 °C
+7 °C
06:10
12:32
18:55
20:19
سهشنبه
+22 °C
11 اکتبر
0
45 %
6.89 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+15 °C
+20 °C
+10 °C
06:09
12:32
18:55
20:20
چهار شنبه
+24 °C
12 اکتبر
0
41 %
4.76 m/s
NNW
1016 hPa
broken clouds
76 %
+24 °C
+16 °C
+20 °C
+12 °C
06:08
12:32
18:56
20:21
پنج شنبه
+22 °C
13 اکتبر
0
62 %
3.76 m/s
E
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+22 °C
+18 °C
+22 °C
+13 °C
06:06
12:32
18:57
20:22
جمعه
+24 °C
14 اکتبر
0
68 %
4.62 m/s
NE
1013 hPa
broken clouds
76 %
+24 °C
+18 °C
+24 °C
+17 °C
06:05
12:31
18:58
20:23
شنبه
+22 °C
15 اکتبر
0.12
77 %
7.6 m/s
SE
1017 hPa
light rain
99 %
+22 °C
+15 °C
+20 °C
+15 °C
06:04
12:31
18:58
20:24
یکشنبه
+19 °C
16 اکتبر
0
56 %
6.55 m/s
ESE
1023 hPa
overcast clouds
95 %
+19 °C
+14 °C
+18 °C
+7 °C
06:03
12:31
18:59
20:25
دوشنبه
+20 °C
17 اکتبر
0
59 %
6.32 m/s
ENE
1022 hPa
few clouds
18 %
+20 °C
+15 °C
+19 °C
+9 °C
06:02
12:31
19:00
20:26
سهشنبه
+21 °C
18 اکتبر
0
61 %
7.57 m/s
E
1022 hPa
few clouds
24 %
+21 °C
+17 °C
+18 °C
+9 °C
06:01
12:31
19:01
20:27
چهار شنبه
+21 °C
19 اکتبر
0
67 %
7.19 m/s
ENE
1019 hPa
overcast clouds
93 %
+21 °C
+19 °C
+20 °C
+10 °C
05:59
12:30
19:02
20:28
پنج شنبه
+22 °C
20 اکتبر
0
66 %
7.15 m/s
ENE
1019 hPa
overcast clouds
86 %
+22 °C
+18 °C
+21 °C
+13 °C
05:58
12:30
19:02
20:29
آب و هوا در حال حاضر
moderate rain
+11 °C
06:15
صبح
+13 °C
12:33
روز
+13 °C
18:52
شب
+12 °C
20:15
شب
+11 °C
میزان بارش 3.16 1h

رطوبت 95 %

سرعت باد 5.08 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1007 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تَِتُكُرَ -03:00
20:10:11
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...