پیش بینی آب و هوا در تُمَس پَز

-31° 37.969 S -57° 41.777 W
آب و هوا در حال حاضر
+14 °C
11:09:37
0
72 %
5.66 m/s
NE
1024 hPa
clear sky
0
+14 °C
+10 °C
+13 °C
+6 °C
07:30
12:55
18:21
19:44
امروز
+14 °C
10 اوت
0
71 %
4.32 m/s
NNE
1024 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+10 °C
+13 °C
+6 °C
07:30
12:55
18:21
19:44
فردا
+17 °C
11 اوت
0
71 %
5.03 m/s
NNE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
07:29
12:55
18:22
19:44
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
68 %
3.35 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+15 °C
+18 °C
+12 °C
07:28
12:55
18:23
19:45
شنبه
+21 °C
13 اوت
0.6
71 %
7.04 m/s
NNE
1009 hPa
light rain
70 %
+21 °C
+18 °C
+20 °C
+13 °C
07:27
12:55
18:23
19:45
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
0.11
65 %
8.15 m/s
S
1008 hPa
light rain
88 %
+18 °C
+10 °C
+14 °C
+16 °C
07:26
12:55
18:24
19:46
دوشنبه
+17 °C
15 اوت
0
51 %
4 m/s
NE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+14 °C
+17 °C
+7 °C
07:25
12:55
18:24
19:46
سهشنبه
+16 °C
16 اوت
0
57 %
7.78 m/s
S
1011 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+13 °C
+13 °C
07:24
12:54
18:25
19:47
چهار شنبه
+10 °C
17 اوت
0
59 %
5.93 m/s
SSW
1026 hPa
overcast clouds
100 %
+10 °C
+5 °C
+9 °C
+7 °C
07:23
12:54
18:26
19:47
پنج شنبه
+10 °C
18 اوت
0
51 %
2.38 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
3 %
+10 °C
+6 °C
+9 °C
+2 °C
07:21
12:54
18:26
19:48
جمعه
+11 °C
19 اوت
0
50 %
3.55 m/s
SE
1036 hPa
sky is clear
0 %
+11 °C
+6 °C
+10 °C
+2 °C
07:20
12:54
18:27
19:49
شنبه
+13 °C
20 اوت
0
63 %
5.27 m/s
ESE
1038 hPa
few clouds
19 %
+13 °C
+11 °C
+12 °C
+3 °C
07:19
12:53
18:27
19:49
یکشنبه
+15 °C
21 اوت
0
63 %
6.21 m/s
ENE
1034 hPa
overcast clouds
94 %
+15 °C
+11 °C
+15 °C
+6 °C
07:18
12:53
18:28
19:50
دوشنبه
+11 °C
22 اوت
5.91
87 %
5.06 m/s
E
1029 hPa
light rain
100 %
+11 °C
+12 °C
+12 °C
+9 °C
07:17
12:53
18:29
19:50
سهشنبه
+14 °C
23 اوت
13.9
96 %
2.63 m/s
ENE
1023 hPa
moderate rain
100 %
+14 °C
+13 °C
+13 °C
+12 °C
07:16
12:53
18:29
19:51
چهار شنبه
+17 °C
24 اوت
0.59
73 %
3.05 m/s
NNE
1022 hPa
light rain
56 %
+17 °C
+13 °C
+17 °C
+12 °C
07:15
12:52
18:30
19:51
پنج شنبه
+22 °C
25 اوت
0.39
67 %
6.35 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
0 %
+22 °C
+18 °C
+20 °C
+11 °C
07:14
12:52
18:31
19:52
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+14 °C
07:30
صبح
+6 °C
12:55
روز
+14 °C
18:21
شب
+13 °C
19:44
شب
+10 °C
میزان بارش 0

رطوبت 72 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُمَس پَز -03:00
11:08:38
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...