پیش بینی آب و هوا در بِفُركَسُِن

-34° 19 S -56° 48 W
آب و هوا در حال حاضر
+5 °C
21:35:43
0
91 %
3.22 m/s
ESE
1026 hPa
broken clouds
76
+13 °C
+5 °C
+8 °C
+5 °C
07:33
12:52
18:12
19:37
دیروز
+13 °C
6 اوت
0
59 %
6.18 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
84 %
+13 °C
+5 °C
+8 °C
+5 °C
07:34
12:52
18:11
19:36
امروز
+13 °C
7 اوت
0
56 %
5.55 m/s
E
1028 hPa
sky is clear
7 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+4 °C
07:33
12:52
18:12
19:37
فردا
+13 °C
8 اوت
0
52 %
4.03 m/s
ESE
1031 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+5 °C
07:32
12:52
18:12
19:38
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
48 %
3.52 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
3 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+4 °C
07:31
12:52
18:13
19:38
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
65 %
6.67 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
2 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+6 °C
07:30
12:52
18:14
19:39
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.29
67 %
3.72 m/s
N
1019 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+15 °C
+16 °C
+9 °C
07:29
12:52
18:14
19:39
جمعه
+20 °C
12 اوت
0
56 %
3.19 m/s
NE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+13 °C
+17 °C
+13 °C
07:28
12:52
18:15
19:40
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.97
60 %
6.88 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+17 °C
+10 °C
07:27
12:51
18:16
19:41
یکشنبه
+17 °C
14 اوت
0.67
89 %
3.22 m/s
NE
1008 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+15 °C
07:26
12:51
18:17
19:41
دوشنبه
+17 °C
15 اوت
0
46 %
8.28 m/s
WSW
1009 hPa
overcast clouds
97 %
+17 °C
+11 °C
+14 °C
+11 °C
07:25
12:51
18:17
19:42
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
33 %
6.35 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
1 %
+14 °C
+8 °C
+11 °C
+5 °C
07:24
12:51
18:18
19:42
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
42 %
10.06 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+7 °C
07:22
12:51
18:19
19:43
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
4.77
52 %
10.24 m/s
SSW
1015 hPa
light rain
90 %
+9 °C
+6 °C
+8 °C
+4 °C
07:21
12:50
18:19
19:44
جمعه
+11 °C
19 اوت
0
31 %
10.49 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
4 %
+11 °C
+10 °C
+12 °C
+2 °C
07:20
12:50
18:20
19:44
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
30 %
8.78 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+11 °C
+15 °C
+7 °C
07:19
12:50
18:21
19:45
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
46 %
6.94 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+7 °C
07:18
12:50
18:21
19:45
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+5 °C
07:33
صبح
+5 °C
12:52
روز
+13 °C
18:12
شب
+8 °C
19:37
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 91 %

سرعت باد 3.22 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 76

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بِفُركَسُِن -03:00
21:08:20
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...