پیش بینی آب و هوا در كُفرِ

-34° 12 S -57° 6 W
آب و هوا در حال حاضر
+5 °C
21:30:57
0
89 %
4.56 m/s
ESE
1026 hPa
scattered clouds
42
+13 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:34
12:54
18:13
19:38
دیروز
+13 °C
6 اوت
0
62 %
7.34 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
91 %
+13 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:35
12:54
18:12
19:38
امروز
+13 °C
7 اوت
0
60 %
5.55 m/s
ESE
1028 hPa
sky is clear
8 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:34
12:54
18:13
19:38
فردا
+13 °C
8 اوت
0
54 %
4.45 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
3 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+6 °C
07:33
12:53
18:14
19:39
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
54 %
3.91 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
7 %
+14 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:32
12:53
18:14
19:39
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
65 %
6.85 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
8 %
+16 °C
+11 °C
+15 °C
+7 °C
07:31
12:53
18:15
19:40
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.12
69 %
4.35 m/s
N
1019 hPa
light rain
94 %
+17 °C
+15 °C
+15 °C
+10 °C
07:30
12:53
18:16
19:41
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
58 %
3.49 m/s
NE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+13 °C
+16 °C
+12 °C
07:29
12:53
18:16
19:41
شنبه
+19 °C
13 اوت
2.94
64 %
6.77 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+16 °C
+11 °C
07:28
12:53
18:17
19:42
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
0.11
91 %
3.21 m/s
NE
1008 hPa
light rain
98 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+14 °C
07:27
12:52
18:18
19:42
دوشنبه
+16 °C
15 اوت
0.27
51 %
8.81 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
90 %
+16 °C
+12 °C
+14 °C
+11 °C
07:26
12:52
18:19
19:43
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
35 %
6.45 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+10 °C
+12 °C
+6 °C
07:25
12:52
18:19
19:44
چهار شنبه
+17 °C
17 اوت
0
42 %
10.65 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:23
12:52
18:20
19:44
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
4.98
56 %
13.1 m/s
SSW
1016 hPa
moderate rain
45 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
07:22
12:51
18:21
19:45
جمعه
+12 °C
19 اوت
0
32 %
11.62 m/s
NW
1017 hPa
sky is clear
6 %
+12 °C
+11 °C
+13 °C
+2 °C
07:21
12:51
18:21
19:45
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
31 %
9.52 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+15 °C
+8 °C
07:20
12:51
18:22
19:46
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
48 %
7 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+17 °C
+8 °C
07:19
12:51
18:23
19:47
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+5 °C
07:34
صبح
+6 °C
12:54
روز
+13 °C
18:13
شب
+9 °C
19:38
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 4.56 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 42

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كُفرِ -03:00
21:08:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...