پیش بینی آب و هوا در دِلتَ دِل تِگرِ

-34° 45.893 S -56° 21.87 W
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
22:43:31
0
80 %
3.87 m/s
ESE
1026 hPa
overcast clouds
95
+12 °C
+11 °C
+9 °C
+8 °C
07:32
12:51
18:09
19:35
دیروز
+12 °C
6 اوت
0
62 %
6.73 m/s
SE
1026 hPa
overcast clouds
95 %
+12 °C
+11 °C
+9 °C
+8 °C
07:33
12:51
18:08
19:34
امروز
+13 °C
7 اوت
0
54 %
5.92 m/s
SE
1029 hPa
few clouds
17 %
+13 °C
+9 °C
+11 °C
+7 °C
07:32
12:51
18:09
19:35
فردا
+13 °C
8 اوت
0
53 %
5.01 m/s
SE
1032 hPa
sky is clear
8 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+8 °C
07:31
12:50
18:10
19:36
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
54 %
3.36 m/s
NE
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+6 °C
07:30
12:50
18:10
19:36
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
64 %
6.47 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+8 °C
07:29
12:50
18:11
19:37
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.15
65 %
4.65 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
35 %
+17 °C
+13 °C
+14 °C
+12 °C
07:28
12:50
18:12
19:37
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
64 %
3.68 m/s
ENE
1024 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+11 °C
07:27
12:50
18:13
19:38
شنبه
+17 °C
13 اوت
0
60 %
5.01 m/s
NNE
1019 hPa
broken clouds
84 %
+17 °C
+15 °C
+17 °C
+10 °C
07:26
12:50
18:13
19:39
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
0
69 %
3.52 m/s
WSW
1012 hPa
scattered clouds
49 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+12 °C
07:25
12:49
18:14
19:39
دوشنبه
+20 °C
15 اوت
0
61 %
4.65 m/s
NW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+14 °C
+18 °C
+12 °C
07:24
12:49
18:15
19:40
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.12
55 %
5.16 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+9 °C
+10 °C
+10 °C
07:22
12:49
18:16
19:40
چهار شنبه
+12 °C
17 اوت
0
49 %
3.68 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+9 °C
+12 °C
+6 °C
07:21
12:49
18:16
19:41
پنج شنبه
+7 °C
18 اوت
5.28
94 %
9.66 m/s
SSW
1018 hPa
light rain
100 %
+7 °C
+6 °C
+7 °C
+9 °C
07:20
12:49
18:17
19:42
جمعه
+8 °C
19 اوت
1.37
40 %
8.49 m/s
W
1021 hPa
light rain
1 %
+8 °C
+7 °C
+9 °C
+5 °C
07:19
12:48
18:18
19:42
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
44 %
6.76 m/s
W
1018 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+6 °C
07:18
12:48
18:18
19:43
یکشنبه
+17 °C
21 اوت
0
46 %
6.23 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
07:16
12:48
18:19
19:44
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+11 °C
07:32
صبح
+8 °C
12:51
روز
+12 °C
18:09
شب
+9 °C
19:35
شب
+11 °C
میزان بارش 0

رطوبت 80 %

سرعت باد 3.87 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 95

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دِلتَ دِل تِگرِ -03:00
22:08:31
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...