پیش بینی آب و هوا در ِسكُدِرُ

-34° 13 S -57° 0 W
آب و هوا در حال حاضر
+5 °C
21:21:56
0
84 %
5.04 m/s
ESE
1026 hPa
broken clouds
83
+12 °C
+5 °C
+8 °C
+6 °C
07:34
12:53
18:12
19:38
دیروز
+12 °C
6 اوت
0
61 %
7.25 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
93 %
+12 °C
+5 °C
+8 °C
+6 °C
07:35
12:53
18:12
19:37
امروز
+13 °C
7 اوت
0
59 %
5.5 m/s
E
1028 hPa
sky is clear
8 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+5 °C
07:34
12:53
18:12
19:38
فردا
+13 °C
8 اوت
0
54 %
4.23 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
3 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+6 °C
07:33
12:53
18:13
19:38
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
53 %
3.89 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
5 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+5 °C
07:32
12:53
18:14
19:39
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
65 %
6.81 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
3 %
+16 °C
+11 °C
+15 °C
+7 °C
07:31
12:53
18:15
19:40
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.14
69 %
4.61 m/s
NNE
1019 hPa
light rain
91 %
+17 °C
+15 °C
+15 °C
+9 °C
07:30
12:53
18:15
19:40
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
58 %
3.4 m/s
NE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+13 °C
+16 °C
+12 °C
07:29
12:52
18:16
19:41
شنبه
+19 °C
13 اوت
3.33
63 %
6.87 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
0 %
+19 °C
+16 °C
+16 °C
+11 °C
07:28
12:52
18:17
19:41
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
0
92 %
3.33 m/s
NE
1008 hPa
overcast clouds
97 %
+16 °C
+13 °C
+15 °C
+14 °C
07:26
12:52
18:17
19:42
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0.24
54 %
8.6 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
93 %
+15 °C
+12 °C
+14 °C
+11 °C
07:25
12:52
18:18
19:43
سهشنبه
+14 °C
16 اوت
0
37 %
6.51 m/s
W
1020 hPa
sky is clear
0 %
+14 °C
+9 °C
+12 °C
+6 °C
07:24
12:52
18:19
19:43
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
42 %
10.71 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+14 °C
+16 °C
+8 °C
07:23
12:51
18:20
19:44
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
5.35
57 %
12.24 m/s
SW
1016 hPa
moderate rain
59 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
07:22
12:51
18:20
19:44
جمعه
+11 °C
19 اوت
0
32 %
11.55 m/s
NW
1017 hPa
sky is clear
6 %
+11 °C
+11 °C
+13 °C
+2 °C
07:21
12:51
18:21
19:45
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
31 %
9.53 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+15 °C
+8 °C
07:20
12:51
18:22
19:46
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
48 %
6.91 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
07:18
12:50
18:22
19:46
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+5 °C
07:34
صبح
+6 °C
12:53
روز
+12 °C
18:12
شب
+8 °C
19:38
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 84 %

سرعت باد 5.04 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 83

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِسكُدِرُ -03:00
21:08:42
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...