پیش بینی آب و هوا در ِتُزَِنگُ

-34° 25.183 S -56° 25.35 W
آب و هوا در حال حاضر
+6 °C
22:15:54
0
89 %
3.02 m/s
ESE
1026 hPa
overcast clouds
93
+13 °C
+6 °C
+8 °C
+6 °C
07:32
12:51
18:10
19:35
دیروز
+13 °C
6 اوت
0
59 %
6.2 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
84 %
+13 °C
+6 °C
+8 °C
+6 °C
07:33
12:51
18:09
19:35
امروز
+14 °C
7 اوت
0
54 %
5.19 m/s
E
1028 hPa
sky is clear
9 %
+14 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
07:32
12:51
18:10
19:35
فردا
+13 °C
8 اوت
0
51 %
4.37 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
7 %
+13 °C
+6 °C
+9 °C
+5 °C
07:31
12:51
18:11
19:36
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
52 %
3.21 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
1 %
+14 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
07:30
12:51
18:11
19:37
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
64 %
6.92 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+7 °C
07:29
12:50
18:12
19:37
پنج شنبه
+18 °C
11 اوت
0.23
64 %
4.5 m/s
N
1020 hPa
light rain
71 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+12 °C
07:28
12:50
18:13
19:38
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
62 %
3.34 m/s
ENE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+12 °C
+16 °C
+10 °C
07:27
12:50
18:13
19:38
شنبه
+18 °C
13 اوت
0
59 %
5.38 m/s
NE
1019 hPa
broken clouds
65 %
+18 °C
+14 °C
+17 °C
+9 °C
07:26
12:50
18:14
19:39
یکشنبه
+21 °C
14 اوت
0
59 %
3.65 m/s
SW
1012 hPa
scattered clouds
31 %
+21 °C
+14 °C
+17 °C
+11 °C
07:24
12:50
18:15
19:40
دوشنبه
+21 °C
15 اوت
0
57 %
5.33 m/s
NNW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+14 °C
+18 °C
+11 °C
07:23
12:49
18:16
19:40
سهشنبه
+13 °C
16 اوت
0.56
58 %
3.88 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+10 °C
07:22
12:49
18:16
19:41
چهار شنبه
+12 °C
17 اوت
0
49 %
3.17 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+7 °C
+11 °C
+4 °C
07:21
12:49
18:17
19:41
پنج شنبه
+6 °C
18 اوت
3.76
91 %
8.37 m/s
SSW
1018 hPa
light rain
100 %
+6 °C
+5 °C
+5 °C
+7 °C
07:20
12:49
18:18
19:42
جمعه
+9 °C
19 اوت
0.5
34 %
7.69 m/s
W
1021 hPa
rain and snow
2 %
+9 °C
+6 °C
+8 °C
+2 °C
07:19
12:49
18:18
19:43
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
41 %
7.07 m/s
WNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+10 °C
+15 °C
+5 °C
07:17
12:48
18:19
19:43
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
44 %
6.72 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+11 °C
+16 °C
+7 °C
07:16
12:48
18:20
19:44
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+6 °C
07:32
صبح
+6 °C
12:51
روز
+13 °C
18:10
شب
+8 °C
19:35
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 3.02 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 93

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِتُزَِنگُ -03:00
22:08:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...