پیش بینی آب و هوا در لِبِرتَد

-34° 38 S -56° 37.15 W
آب و هوا در حال حاضر
+7 °C
21:39:55
0
82 %
4.65 m/s
ESE
1026 hPa
overcast clouds
100
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+7 °C
07:33
12:52
18:10
19:36
دیروز
+12 °C
6 اوت
0
63 %
7.3 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
94 %
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+7 °C
07:34
12:52
18:10
19:35
امروز
+13 °C
7 اوت
0
57 %
6.49 m/s
SE
1029 hPa
few clouds
11 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+7 °C
07:33
12:52
18:10
19:36
فردا
+13 °C
8 اوت
0
57 %
4.82 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
4 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+7 °C
07:32
12:51
18:11
19:37
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
49 %
3.62 m/s
N
1028 hPa
sky is clear
5 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:31
12:51
18:12
19:37
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
67 %
6.78 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
07:30
12:51
18:12
19:38
پنج شنبه
+16 °C
11 اوت
0.12
69 %
4.75 m/s
N
1019 hPa
light rain
93 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+9 °C
07:29
12:51
18:13
19:38
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
64 %
3.3 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+15 °C
+13 °C
07:28
12:51
18:14
19:39
شنبه
+18 °C
13 اوت
2.4
63 %
6.6 m/s
NNE
1016 hPa
light rain
0 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+11 °C
07:27
12:51
18:15
19:40
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
0.77
91 %
3.79 m/s
SSE
1008 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+14 °C
07:26
12:50
18:15
19:40
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
59 %
8.76 m/s
WSW
1008 hPa
overcast clouds
100 %
+15 °C
+12 °C
+13 °C
+12 °C
07:24
12:50
18:16
19:41
سهشنبه
+13 °C
16 اوت
0
42 %
7.79 m/s
WNW
1019 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+7 °C
07:23
12:50
18:17
19:42
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
42 %
10.98 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+8 °C
07:22
12:50
18:18
19:42
پنج شنبه
+8 °C
18 اوت
5.49
59 %
11.38 m/s
SW
1015 hPa
moderate rain
88 %
+8 °C
+7 °C
+9 °C
+4 °C
07:21
12:50
18:18
19:43
جمعه
+11 °C
19 اوت
0.17
35 %
12.08 m/s
NW
1017 hPa
light rain
4 %
+11 °C
+11 °C
+13 °C
+4 °C
07:20
12:49
18:19
19:43
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
35 %
9.86 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+9 °C
07:19
12:49
18:20
19:44
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
48 %
7.02 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+8 °C
07:17
12:49
18:20
19:45
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+7 °C
07:33
صبح
+7 °C
12:52
روز
+12 °C
18:10
شب
+9 °C
19:36
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 82 %

سرعت باد 4.65 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 100

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لِبِرتَد -03:00
21:08:55
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...