پیش بینی آب و هوا در مَل َبرِگُ

-34° 9 S -56° 57 W
آب و هوا در حال حاضر
+5 °C
22:34:21
0
90 %
4.48 m/s
ESE
1026 hPa
scattered clouds
40
+12 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:34
12:53
18:12
19:38
دیروز
+12 °C
6 اوت
0
61 %
7.28 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
93 %
+12 °C
+5 °C
+9 °C
+6 °C
07:34
12:53
18:12
19:37
امروز
+13 °C
7 اوت
0
60 %
5.7 m/s
SE
1028 hPa
sky is clear
10 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+5 °C
07:34
12:53
18:12
19:38
فردا
+13 °C
8 اوت
0
54 %
4.96 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
6 %
+13 °C
+6 °C
+10 °C
+6 °C
07:33
12:53
18:13
19:38
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
57 %
3.94 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
3 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:32
12:53
18:14
19:39
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
63 %
7.14 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+7 °C
07:30
12:52
18:15
19:39
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.13
66 %
4.06 m/s
N
1020 hPa
light rain
44 %
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+10 °C
07:29
12:52
18:15
19:40
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
64 %
3.61 m/s
NE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+11 °C
07:28
12:52
18:16
19:41
شنبه
+18 °C
13 اوت
0
63 %
5.36 m/s
NNE
1018 hPa
broken clouds
75 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+10 °C
07:27
12:52
18:17
19:41
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
0
68 %
3.86 m/s
SW
1012 hPa
scattered clouds
28 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+12 °C
07:26
12:52
18:17
19:42
دوشنبه
+20 °C
15 اوت
0
58 %
4.99 m/s
NW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+14 °C
+18 °C
+12 °C
07:25
12:52
18:18
19:42
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.81
66 %
4.73 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+8 °C
+10 °C
+10 °C
07:24
12:51
18:19
19:43
چهار شنبه
+12 °C
17 اوت
0
46 %
3.66 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+8 °C
+11 °C
+4 °C
07:23
12:51
18:19
19:44
پنج شنبه
+5 °C
18 اوت
3.63
95 %
9.8 m/s
SSW
1019 hPa
light rain
100 %
+5 °C
+7 °C
+7 °C
+8 °C
07:22
12:51
18:20
19:44
جمعه
+8 °C
19 اوت
0.3
38 %
8.13 m/s
W
1021 hPa
light rain
1 %
+8 °C
+8 °C
+10 °C
+3 °C
07:20
12:51
18:21
19:45
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
43 %
7.82 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+6 °C
07:19
12:50
18:22
19:45
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
44 %
6.51 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
07:18
12:50
18:22
19:46
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+5 °C
07:34
صبح
+6 °C
12:53
روز
+12 °C
18:12
شب
+9 °C
19:38
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 90 %

سرعت باد 4.48 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 40

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَل َبرِگُ -03:00
22:08:22
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...