پیش بینی آب و هوا در ُردِِگ

-34° 39 S -56° 43 W
آب و هوا در حال حاضر
+6 °C
22:50:51
0
87 %
4.28 m/s
ESE
1026 hPa
broken clouds
83
+12 °C
+6 °C
+9 °C
+6 °C
07:33
12:52
18:11
19:36
دیروز
+12 °C
6 اوت
0
62 %
7.02 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
95 %
+12 °C
+6 °C
+9 °C
+6 °C
07:34
12:52
18:10
19:36
امروز
+13 °C
7 اوت
0
58 %
6.37 m/s
SE
1028 hPa
few clouds
12 %
+13 °C
+10 °C
+11 °C
+6 °C
07:33
12:52
18:11
19:36
فردا
+13 °C
8 اوت
0
55 %
5.23 m/s
SSE
1032 hPa
few clouds
12 %
+13 °C
+7 °C
+9 °C
+7 °C
07:32
12:52
18:11
19:37
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
58 %
3.73 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+5 °C
07:31
12:52
18:12
19:38
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
65 %
6.86 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+7 °C
07:30
12:52
18:13
19:38
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.19
66 %
4.75 m/s
N
1020 hPa
light rain
31 %
+17 °C
+12 °C
+14 °C
+11 °C
07:29
12:51
18:14
19:39
جمعه
+17 °C
12 اوت
0
66 %
3.94 m/s
ENE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+15 °C
+11 °C
07:28
12:51
18:14
19:39
شنبه
+17 °C
13 اوت
0
62 %
5.42 m/s
NE
1019 hPa
broken clouds
54 %
+17 °C
+14 °C
+16 °C
+10 °C
07:27
12:51
18:15
19:40
یکشنبه
+18 °C
14 اوت
0
68 %
3.97 m/s
WSW
1012 hPa
scattered clouds
37 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+12 °C
07:26
12:51
18:16
19:41
دوشنبه
+20 °C
15 اوت
0
61 %
4.91 m/s
NW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+14 °C
+17 °C
+11 °C
07:25
12:51
18:16
19:41
سهشنبه
+12 °C
16 اوت
0.28
61 %
5.42 m/s
SE
1013 hPa
light rain
100 %
+12 °C
+8 °C
+10 °C
+10 °C
07:24
12:50
18:17
19:42
چهار شنبه
+12 °C
17 اوت
0
49 %
3.86 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+9 °C
+11 °C
+5 °C
07:23
12:50
18:18
19:43
پنج شنبه
+6 °C
18 اوت
3.91
94 %
9.63 m/s
SSW
1018 hPa
light rain
100 %
+6 °C
+7 °C
+7 °C
+8 °C
07:21
12:50
18:19
19:43
جمعه
+8 °C
19 اوت
0.55
38 %
8.5 m/s
W
1021 hPa
light rain
1 %
+8 °C
+7 °C
+10 °C
+4 °C
07:20
12:50
18:19
19:44
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
44 %
7.33 m/s
NW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+12 °C
+15 °C
+7 °C
07:19
12:49
18:20
19:44
یکشنبه
+17 °C
21 اوت
0
46 %
6.43 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
07:18
12:49
18:21
19:45
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+6 °C
07:33
صبح
+6 °C
12:52
روز
+12 °C
18:11
شب
+9 °C
19:36
شب
+6 °C
میزان بارش 0

رطوبت 87 %

سرعت باد 4.28 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 83

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُردِِگ -03:00
22:08:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...