پیش بینی آب و هوا در پُنتَس دِ ڤَلدِز

-34° 35.033 S -56° 41.966 W
آب و هوا در حال حاضر
+7 °C
21:32:27
0
84 %
4.29 m/s
ESE
1026 hPa
overcast clouds
100
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
07:33
12:52
18:11
19:36
دیروز
+12 °C
6 اوت
0
62 %
7.02 m/s
SE
1025 hPa
overcast clouds
95 %
+12 °C
+7 °C
+9 °C
+6 °C
07:34
12:52
18:10
19:36
امروز
+13 °C
7 اوت
0
57 %
6.36 m/s
SE
1029 hPa
sky is clear
10 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+6 °C
07:33
12:52
18:11
19:36
فردا
+13 °C
8 اوت
0
56 %
4.65 m/s
SSE
1031 hPa
sky is clear
3 %
+13 °C
+8 °C
+10 °C
+6 °C
07:32
12:52
18:11
19:37
سهشنبه
+13 °C
9 اوت
0
49 %
3.59 m/s
N
1028 hPa
sky is clear
5 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+5 °C
07:31
12:52
18:12
19:38
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
66 %
6.75 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+14 °C
+7 °C
07:30
12:51
18:13
19:38
پنج شنبه
+17 °C
11 اوت
0.15
68 %
4.65 m/s
N
1019 hPa
light rain
94 %
+17 °C
+14 °C
+15 °C
+9 °C
07:29
12:51
18:14
19:39
جمعه
+18 °C
12 اوت
0
62 %
3.15 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+13 °C
+16 °C
+13 °C
07:28
12:51
18:14
19:39
شنبه
+18 °C
13 اوت
2.64
63 %
6.7 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
0 %
+18 °C
+15 °C
+16 °C
+10 °C
07:27
12:51
18:15
19:40
یکشنبه
+16 °C
14 اوت
0.51
90 %
3.66 m/s
NE
1008 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+14 °C
07:26
12:51
18:16
19:41
دوشنبه
+15 °C
15 اوت
0
55 %
8.79 m/s
WSW
1009 hPa
overcast clouds
100 %
+15 °C
+12 °C
+13 °C
+11 °C
07:25
12:51
18:16
19:41
سهشنبه
+13 °C
16 اوت
0
40 %
7.43 m/s
WNW
1020 hPa
sky is clear
2 %
+13 °C
+9 °C
+12 °C
+7 °C
07:24
12:50
18:17
19:42
چهار شنبه
+16 °C
17 اوت
0
42 %
10.89 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
1 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+8 °C
07:22
12:50
18:18
19:43
پنج شنبه
+9 °C
18 اوت
5.3
57 %
11.07 m/s
SW
1015 hPa
moderate rain
84 %
+9 °C
+7 °C
+8 °C
+4 °C
07:21
12:50
18:19
19:43
جمعه
+11 °C
19 اوت
0
34 %
11.83 m/s
NW
1017 hPa
sky is clear
4 %
+11 °C
+11 °C
+13 °C
+4 °C
07:20
12:50
18:19
19:44
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
33 %
9.51 m/s
NW
1020 hPa
sky is clear
0 %
+17 °C
+12 °C
+15 °C
+8 °C
07:19
12:49
18:20
19:44
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
47 %
6.96 m/s
N
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+12 °C
+16 °C
+8 °C
07:18
12:49
18:21
19:45
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+7 °C
07:33
صبح
+6 °C
12:52
روز
+12 °C
18:11
شب
+9 °C
19:36
شب
+7 °C
میزان بارش 0

رطوبت 84 %

سرعت باد 4.29 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 100

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پُنتَس دِ ڤَلدِز -03:00
21:08:59
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...