پیش بینی آب و هوا در رَِگُن

-34° 21 S -56° 39 W
آب و هوا در حال حاضر
+5 °C
23:00:30
0
94 %
3.37 m/s
ESE
1026 hPa
scattered clouds
41
+13 °C
+5 °C
+9 °C
+5 °C
07:33
12:52
18:11
19:36
دیروز
+13 °C
6 اوت
0
59 %
6.25 m/s
SE
1025 hPa
broken clouds
84 %
+13 °C
+5 °C
+9 °C
+5 °C
07:34
12:52
18:10
19:36
امروز
+13 °C
7 اوت
0
57 %
5.41 m/s
E
1028 hPa
sky is clear
8 %
+13 °C
+10 °C
+12 °C
+4 °C
07:33
12:52
18:11
19:36
فردا
+13 °C
8 اوت
0
52 %
4.22 m/s
SE
1031 hPa
sky is clear
6 %
+13 °C
+6 °C
+9 °C
+5 °C
07:32
12:52
18:12
19:37
سهشنبه
+14 °C
9 اوت
0
54 %
3.57 m/s
NNE
1028 hPa
sky is clear
1 %
+14 °C
+9 °C
+11 °C
+4 °C
07:31
12:51
18:12
19:38
چهار شنبه
+16 °C
10 اوت
0
64 %
7.09 m/s
N
1023 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+14 °C
+15 °C
+6 °C
07:30
12:51
18:13
19:38
پنج شنبه
+18 °C
11 اوت
0.25
64 %
4.66 m/s
N
1020 hPa
light rain
66 %
+18 °C
+12 °C
+15 °C
+10 °C
07:29
12:51
18:14
19:39
جمعه
+19 °C
12 اوت
0
62 %
3.48 m/s
ENE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+19 °C
+12 °C
+16 °C
+10 °C
07:27
12:51
18:14
19:39
شنبه
+18 °C
13 اوت
0
59 %
5.5 m/s
NNE
1019 hPa
broken clouds
51 %
+18 °C
+14 °C
+16 °C
+9 °C
07:26
12:51
18:15
19:40
یکشنبه
+21 °C
14 اوت
0
59 %
3.54 m/s
WSW
1012 hPa
scattered clouds
33 %
+21 °C
+14 °C
+17 °C
+11 °C
07:25
12:51
18:16
19:41
دوشنبه
+21 °C
15 اوت
0
56 %
5.34 m/s
NNW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+14 °C
+18 °C
+11 °C
07:24
12:50
18:17
19:41
سهشنبه
+13 °C
16 اوت
0.82
60 %
3.95 m/s
S
1013 hPa
light rain
100 %
+13 °C
+7 °C
+10 °C
+10 °C
07:23
12:50
18:17
19:42
چهار شنبه
+12 °C
17 اوت
0
47 %
3.1 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+12 °C
+7 °C
+11 °C
+3 °C
07:22
12:50
18:18
19:42
پنج شنبه
+5 °C
18 اوت
3.23
94 %
8.49 m/s
SSW
1018 hPa
light rain
100 %
+5 °C
+5 °C
+5 °C
+7 °C
07:21
12:50
18:19
19:43
جمعه
+9 °C
19 اوت
0.1
33 %
7.51 m/s
W
1021 hPa
light rain
2 %
+9 °C
+6 °C
+9 °C
+2 °C
07:19
12:49
18:19
19:44
شنبه
+16 °C
20 اوت
0
40 %
6.92 m/s
WNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+16 °C
+11 °C
+15 °C
+6 °C
07:18
12:49
18:20
19:44
یکشنبه
+18 °C
21 اوت
0
43 %
6.72 m/s
NNW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+11 °C
+16 °C
+7 °C
07:17
12:49
18:21
19:45
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+5 °C
07:33
صبح
+5 °C
12:52
روز
+13 °C
18:11
شب
+9 °C
19:36
شب
+5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 94 %

سرعت باد 3.37 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 41

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
رَِگُن -03:00
23:08:03
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...