پیش بینی آب و هوا در َنِلبُُنبِكِ

-20° 11 S 169° 53 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
05:22:00
0
79 %
1.39 m/s
E
1012 hPa
clear sky
0
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:07
11:46
17:25
18:40
فردا
+27 °C
8 اوت
2.27
72 %
3.32 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
6 %
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:06
11:46
17:25
18:40
سهشنبه
+24 °C
9 اوت
1.83
81 %
5.53 m/s
S
1012 hPa
light rain
87 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
06:06
11:46
17:25
18:41
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
2.07
82 %
7.05 m/s
S
1014 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
06:05
11:45
17:26
18:41
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
54 %
9.45 m/s
S
1016 hPa
sky is clear
1 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
06:05
11:45
17:26
18:41
جمعه
+23 °C
12 اوت
0
59 %
9.89 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
95 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
06:04
11:45
17:26
18:41
شنبه
+23 °C
13 اوت
1.51
68 %
10.22 m/s
ESE
1019 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+23 °C
+22 °C
+22 °C
06:03
11:45
17:27
18:41
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
4.57
64 %
9.02 m/s
E
1016 hPa
light rain
62 %
+25 °C
+24 °C
+23 °C
+23 °C
06:03
11:45
17:27
18:42
دوشنبه
+25 °C
15 اوت
12.5
79 %
9.69 m/s
ENE
1014 hPa
moderate rain
63 %
+25 °C
+23 °C
+25 °C
+24 °C
06:02
11:45
17:27
18:42
سهشنبه
+24 °C
16 اوت
102.57
90 %
10.1 m/s
ENE
1009 hPa
heavy intensity rain
100 %
+24 °C
+25 °C
+25 °C
+23 °C
06:01
11:44
17:27
18:42
چهار شنبه
+26 °C
17 اوت
1.26
73 %
5.19 m/s
WNW
1009 hPa
light rain
54 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
06:01
11:44
17:28
18:42
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
0.51
75 %
5.51 m/s
SW
1010 hPa
light rain
45 %
+24 °C
+22 °C
+24 °C
+23 °C
06:00
11:44
17:28
18:42
جمعه
+25 °C
19 اوت
0
61 %
1.99 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
05:59
11:44
17:28
18:43
شنبه
+25 °C
20 اوت
0
60 %
2.8 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:58
11:43
17:28
18:43
یکشنبه
+25 °C
21 اوت
0
73 %
5.3 m/s
SSE
1017 hPa
broken clouds
64 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:58
11:43
17:29
18:43
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
4.25
78 %
7.08 m/s
SE
1016 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:57
11:43
17:29
18:43
سهشنبه
+22 °C
23 اوت
30.51
92 %
6.43 m/s
E
1015 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
05:56
11:43
17:29
18:43
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
06:07
صبح
+23 °C
11:46
روز
+27 °C
17:25
شب
+26 °C
18:40
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 79 %

سرعت باد 1.39 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َنِلبُُنبِكِ +11:00
05:08:05
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...