پیش بینی آب و هوا در دِمسَل

-18° 53.612 S 169° 3.28 E
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
10:54:07
0
83 %
2.06 m/s
E
1014 hPa
broken clouds
75
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:20
11:31
17:42
18:56
امروز
+28 °C
7 اکتبر
14.35
83 %
6.96 m/s
ESE
1014 hPa
moderate rain
75 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:20
11:31
17:42
18:56
فردا
+27 °C
8 اکتبر
3.88
74 %
7.84 m/s
E
1015 hPa
light rain
41 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:19
11:31
17:43
18:56
یکشنبه
+27 °C
9 اکتبر
1.41
70 %
8.66 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
9 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:19
11:31
17:43
18:56
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
1.32
67 %
7.79 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
68 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:18
11:30
17:43
18:57
سهشنبه
+25 °C
11 اکتبر
0.62
72 %
4.85 m/s
E
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:17
11:30
17:43
18:57
چهار شنبه
+27 °C
12 اکتبر
9.01
65 %
3.73 m/s
E
1011 hPa
moderate rain
41 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:16
11:30
17:44
18:58
پنج شنبه
+26 °C
13 اکتبر
3.27
68 %
2.17 m/s
E
1011 hPa
light rain
20 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:15
11:30
17:44
18:58
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
0.15
68 %
4.72 m/s
S
1014 hPa
light rain
2 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:15
11:29
17:44
18:58
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
0
59 %
3.6 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
1 %
+26 °C
+22 °C
+25 °C
+22 °C
05:14
11:29
17:44
18:59
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
0.61
54 %
5.32 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
87 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:13
11:29
17:45
18:59
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
0.26
55 %
5.21 m/s
E
1015 hPa
light rain
29 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+22 °C
05:12
11:29
17:45
19:00
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
0.51
64 %
4.41 m/s
E
1014 hPa
light rain
6 %
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
05:12
11:29
17:45
19:00
چهار شنبه
+28 °C
19 اکتبر
2.86
71 %
5.29 m/s
NE
1013 hPa
light rain
3 %
+28 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
05:11
11:28
17:46
19:00
پنج شنبه
+24 °C
20 اکتبر
20.78
85 %
2.88 m/s
E
1014 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
05:10
11:28
17:46
19:01
جمعه
+26 °C
21 اکتبر
7.2
73 %
7.41 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:10
11:28
17:46
19:01
شنبه
+24 °C
22 اکتبر
2.97
76 %
8.9 m/s
SE
1012 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:09
11:28
17:47
19:02
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+28 °C
05:20
صبح
+23 °C
11:31
روز
+28 °C
17:42
شب
+24 °C
18:56
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 75

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دِمسَل +11:00
11:10:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...