پیش بینی آب و هوا در ِنُُوَكُِر

-19° 22 S 169° 18 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
06:51:56
0
83 %
1.87 m/s
ENE
1013 hPa
clear sky
4
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
06:08
11:48
17:28
18:43
فردا
+27 °C
8 اوت
4.79
71 %
3.77 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
5 %
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
06:08
11:48
17:28
18:43
سهشنبه
+25 °C
9 اوت
0.92
79 %
5.56 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
72 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
06:07
11:48
17:29
18:44
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
1.01
84 %
7.72 m/s
S
1014 hPa
light rain
98 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
06:07
11:48
17:29
18:44
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
52 %
7.41 m/s
S
1017 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
06:06
11:48
17:29
18:44
جمعه
+23 °C
12 اوت
0
55 %
6.93 m/s
SE
1018 hPa
broken clouds
75 %
+23 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
06:05
11:47
17:30
18:44
شنبه
+24 °C
13 اوت
0
61 %
7.1 m/s
ESE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
06:05
11:47
17:30
18:44
یکشنبه
+23 °C
14 اوت
2.53
78 %
5.26 m/s
E
1016 hPa
light rain
94 %
+23 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
06:04
11:47
17:30
18:44
دوشنبه
+27 °C
15 اوت
11.55
70 %
5.88 m/s
NE
1014 hPa
moderate rain
62 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
06:03
11:47
17:30
18:45
سهشنبه
+24 °C
16 اوت
42.69
93 %
8.82 m/s
NNE
1011 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:03
11:47
17:31
18:45
چهار شنبه
+26 °C
17 اوت
4.33
80 %
2.84 m/s
WNW
1011 hPa
light rain
61 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:02
11:46
17:31
18:45
پنج شنبه
+27 °C
18 اوت
10.51
72 %
6.19 m/s
S
1012 hPa
light rain
93 %
+27 °C
+22 °C
+24 °C
+24 °C
06:01
11:46
17:31
18:45
جمعه
+24 °C
19 اوت
3.58
78 %
6.27 m/s
SSW
1017 hPa
light rain
98 %
+24 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
06:01
11:46
17:31
18:45
شنبه
+26 °C
20 اوت
0
72 %
5.49 m/s
SSE
1016 hPa
overcast clouds
88 %
+26 °C
+23 °C
+25 °C
+22 °C
06:00
11:46
17:32
18:46
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
0.48
75 %
7.21 m/s
SE
1014 hPa
light rain
56 %
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+23 °C
05:59
11:46
17:32
18:46
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
0
67 %
6.08 m/s
SE
1014 hPa
few clouds
21 %
+25 °C
+21 °C
+23 °C
+21 °C
05:59
11:45
17:32
18:46
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
0.1
69 %
5.14 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
85 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
05:58
11:45
17:32
18:46
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
06:08
صبح
+24 °C
11:48
روز
+27 °C
17:28
شب
+26 °C
18:43
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 1.87 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 4

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِنُُوَكُِر +11:00
06:08:56
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...