پیش بینی آب و هوا در ِلِسِلِس

-19° 29 S 169° 24 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
07:10:15
0
81 %
1.8 m/s
ENE
1013 hPa
clear sky
7
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:08
11:48
17:27
18:43
فردا
+26 °C
8 اوت
2.59
74 %
3.5 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
5 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:07
11:48
17:28
18:43
سهشنبه
+25 °C
9 اوت
3.04
80 %
5.89 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
79 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:07
11:47
17:28
18:43
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
2.39
84 %
8.12 m/s
S
1014 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+23 °C
06:06
11:47
17:28
18:43
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
54 %
7.85 m/s
S
1017 hPa
sky is clear
1 %
+23 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
06:06
11:47
17:29
18:43
جمعه
+22 °C
12 اوت
0
59 %
8.38 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
99 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
06:05
11:47
17:29
18:44
شنبه
+23 °C
13 اوت
0
64 %
8.48 m/s
ESE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+24 °C
+23 °C
+23 °C
06:04
11:47
17:29
18:44
یکشنبه
+24 °C
14 اوت
3.5
75 %
7.45 m/s
E
1016 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:04
11:47
17:30
18:44
دوشنبه
+25 °C
15 اوت
18.09
80 %
6.66 m/s
NE
1014 hPa
moderate rain
87 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:03
11:46
17:30
18:44
سهشنبه
+24 °C
16 اوت
40.95
94 %
9.98 m/s
N
1011 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
06:03
11:46
17:30
18:44
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
2.83
83 %
2.58 m/s
WNW
1011 hPa
light rain
70 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:02
11:46
17:30
18:45
پنج شنبه
+26 °C
18 اوت
8.64
75 %
6.33 m/s
SSW
1013 hPa
light rain
86 %
+26 °C
+23 °C
+25 °C
+25 °C
06:01
11:46
17:31
18:45
جمعه
+22 °C
19 اوت
7.69
89 %
7.01 m/s
SSW
1017 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:00
11:46
17:31
18:45
شنبه
+25 °C
20 اوت
0.51
79 %
6.29 m/s
SE
1016 hPa
light rain
92 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
06:00
11:45
17:31
18:45
یکشنبه
+24 °C
21 اوت
1.07
81 %
7.76 m/s
SE
1014 hPa
light rain
94 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:59
11:45
17:31
18:45
دوشنبه
+23 °C
22 اوت
0.84
71 %
6.8 m/s
SE
1014 hPa
light rain
99 %
+23 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:58
11:45
17:32
18:45
سهشنبه
+23 °C
23 اوت
0.71
75 %
5.88 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
89 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
05:58
11:45
17:32
18:46
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
06:08
صبح
+25 °C
11:48
روز
+26 °C
17:27
شب
+26 °C
18:43
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 1.8 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 7

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِلِسِلِس +11:00
07:08:15
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...