پیش بینی آب و هوا در ِمَلِ

-19° 16 S 169° 35 E
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
09:40:20
0
85 %
8.94 m/s
ESE
1016 hPa
overcast clouds
97
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:18
11:29
17:40
18:54
فردا
+27 °C
7 اکتبر
19.09
86 %
8.99 m/s
ESE
1016 hPa
moderate rain
97 %
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:18
11:29
17:40
18:54
شنبه
+25 °C
8 اکتبر
12.6
82 %
10.19 m/s
E
1016 hPa
moderate rain
82 %
+25 °C
+25 °C
+24 °C
+24 °C
05:17
11:29
17:41
18:54
یکشنبه
+25 °C
9 اکتبر
4.62
81 %
10.61 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
59 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:16
11:29
17:41
18:55
دوشنبه
+25 °C
10 اکتبر
4.06
76 %
10.08 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
83 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:15
11:28
17:41
18:55
سهشنبه
+25 °C
11 اکتبر
2.06
77 %
7.34 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:15
11:28
17:41
18:55
چهار شنبه
+25 °C
12 اکتبر
8.77
77 %
5.46 m/s
E
1012 hPa
moderate rain
73 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:14
11:28
17:42
18:56
پنج شنبه
+25 °C
13 اکتبر
2.76
78 %
3.85 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
30 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:13
11:28
17:42
18:56
جمعه
+25 °C
14 اکتبر
0.32
77 %
5.17 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
31 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:12
11:27
17:42
18:57
شنبه
+24 °C
15 اکتبر
0
69 %
5.6 m/s
ESE
1015 hPa
broken clouds
67 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:12
11:27
17:43
18:57
یکشنبه
+25 °C
16 اکتبر
0.94
63 %
6.79 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
88 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:11
11:27
17:43
18:58
دوشنبه
+25 °C
17 اکتبر
0.57
64 %
6.33 m/s
E
1015 hPa
light rain
34 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:10
11:27
17:43
18:58
سهشنبه
+25 °C
18 اکتبر
1.94
80 %
6.42 m/s
E
1015 hPa
light rain
56 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
05:09
11:26
17:44
18:58
چهار شنبه
+26 °C
19 اکتبر
3.25
82 %
5.4 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
74 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:09
11:26
17:44
18:59
پنج شنبه
+24 °C
20 اکتبر
21.08
86 %
3.67 m/s
ENE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+23 °C
+25 °C
05:08
11:26
17:44
18:59
جمعه
+25 °C
21 اکتبر
5.64
79 %
9.02 m/s
SE
1013 hPa
light rain
99 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:07
11:26
17:45
19:00
شنبه
+25 °C
22 اکتبر
3.95
76 %
10.57 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:06
11:26
17:45
19:00
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+28 °C
05:18
صبح
+24 °C
11:29
روز
+27 °C
17:40
شب
+24 °C
18:54
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 85 %

سرعت باد 8.94 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 97

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِمَلِ +11:00
09:10:34
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...