پیش بینی آب و هوا در لُُُنَتكِي

-19° 24 S 169° 18 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
05:59:15
0
100 %
0 m/s
1011 hPa
broken clouds
75
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:08
11:48
17:28
18:43
فردا
+28 °C
8 اوت
1.93
67 %
3.32 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
5 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:08
11:48
17:28
18:43
سهشنبه
+25 °C
9 اوت
0.94
79 %
5.06 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
55 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
06:07
11:48
17:29
18:44
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
1.09
80 %
6.88 m/s
S
1014 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
06:07
11:48
17:29
18:44
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
54 %
8.47 m/s
SSE
1016 hPa
sky is clear
5 %
+23 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
06:06
11:48
17:29
18:44
جمعه
+23 °C
12 اوت
0
59 %
7.89 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
96 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+20 °C
06:05
11:47
17:29
18:44
شنبه
+23 °C
13 اوت
0.87
64 %
8.45 m/s
ESE
1018 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
06:05
11:47
17:30
18:44
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
1.9
59 %
7.38 m/s
E
1016 hPa
light rain
51 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:04
11:47
17:30
18:44
دوشنبه
+26 °C
15 اوت
5.99
72 %
8.18 m/s
NE
1014 hPa
light rain
29 %
+26 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
06:03
11:47
17:30
18:45
سهشنبه
+23 °C
16 اوت
80.73
96 %
11.45 m/s
ENE
1009 hPa
heavy intensity rain
100 %
+23 °C
+25 °C
+25 °C
+23 °C
06:03
11:47
17:31
18:45
چهار شنبه
+26 °C
17 اوت
1.75
78 %
7.09 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
67 %
+26 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
06:02
11:46
17:31
18:45
پنج شنبه
+24 °C
18 اوت
1.12
75 %
7.32 m/s
SW
1010 hPa
light rain
52 %
+24 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
06:01
11:46
17:31
18:45
جمعه
+26 °C
19 اوت
0
56 %
2.3 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+21 °C
+24 °C
+21 °C
06:01
11:46
17:31
18:45
شنبه
+26 °C
20 اوت
0
53 %
2.47 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
06:00
11:46
17:32
18:45
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
0.1
61 %
4.34 m/s
SE
1016 hPa
light rain
67 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+22 °C
05:59
11:46
17:32
18:46
دوشنبه
+26 °C
22 اوت
4.73
71 %
6.61 m/s
SE
1016 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:59
11:45
17:32
18:46
سهشنبه
+22 °C
23 اوت
28.93
88 %
3.77 m/s
ESE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+22 °C
05:58
11:45
17:32
18:46
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+23 °C
06:08
صبح
+23 °C
11:48
روز
+28 °C
17:28
شب
+26 °C
18:43
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 100 %

سرعت باد 0 m/s

جهت باد
ابری و بارش 75

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لُُُنَتكِي +11:00
05:08:15
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...